Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-12-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-12-17

Nystartat projekt ska utveckla halländskt näringsliv

Förra veckan ägde en första träff rum mellan Högskolan i Halmstad och Alexandersoninstitutet – som genom det nystartade projektet ”Efterfrågad utveckling” under två år tillsammans ska fokusera på tillväxt och utveckling inom det regionala näringslivet.

– Det är ett bra och viktigt initiativ från Alexandersoninstitutet som skapar möjligheter till samarbete över flera områden på Högskolan, säger Henrik Barth, verksamhetschef för området ekonomi på Högskolan i Halmstad.

Högskolan i Halmstad ska samarbeta med Alexanderssoninstitutet och EMC i Varberg för tillväxt och utveckling i det halländska näringslivet. Här syns (från vänster) Jonas Bäckman, Högskolan; Ida Boström, Alexandersoninstitutet; Henrik Barth, Marie Mattsson och Magnus Hållander, samtliga Högskolan; samt Magnus Falk, Alexandersoninstitutet.
Bild: ANDERS PETERSSON

Det är i samarbete med Alexandersoninstitutets och dess företagsnätverk, CRED – Creative Destination Halland och EMC – Energi- och miljöcentrum, som Högskolan i Halmstad diskuterar möjliga samarbetsformer. Projektet ”Efterfrågad utveckling” beviljades nyligen med en budget på sex miljoner kronor. Syftet är att stärka halländskt näringsliv kunskapsmässigt och teknikmässigt för att bättre kunna bemöta den globala konkurrensen.

– Genom det här projektet bygger vi nya spännande möjligheter för akademi och näringsliv i Halland. Projektet ger oss än bättre möjligheter att samarbeta med Högskolan i Halmstad vilket vi är mycket glada för, säger Ulric Björck, chef för Alexandersoninstitutet och Campus Varberg.

Stora förhoppningar

I projektbeskrivningen menar man att ”det behövs aktörer som arbetar med att öka kunskapsnivån i regionen genom att arbeta med både akademi och med näringslivsutveckling”. Man pekar också på att småföretagen i regionen är många och har god lönsamhet, men har förhållandevis lågt teknik- och kunskapsinnehåll. Trots att projektet bara är i startgroparna är förhoppningarna stora att man inom en snar framtid kommer att se konkreta handlingar och resultat av projektet. Henrik Barth på Högskolan i Halmstad ser heller inga problem att nå ut och skapa kontakter med halländska företag. Inom Alexandersoninstitutet finns det redan flera etablerade företagsnätverk, bland annat CRED – och EMC.

– Högskolan har också egna nätverk som når ut till många företag i regionen vilket vi ser som en stor tillgång när vi jobbar med de här frågorna. Projektet är mycket välkommet och det är kul att Högskolan i Halmstad finns med som en samtalspartner för denna utvecklingsmöjlighet i regionen, här finns det stora möjligheter kopplat till både utbildning och forskning, säger Henrik Barth.

Även Magnus Hållander, projektledare på Hälsoteknikcentrum Halland på Högskolan i Halmstad tror att den egna kompetensen och erfarenheten kan komma till nytta i projektet.

– Jag tror det finns mycket erfarenheter och kunskap från vår verksamhet i Hälsoteknikcentrum Halland som kan komma till nytta inom många andra områden. Till exempel, vår erfarenhet kring samproduktion mellan näringsliv, vård/omsorg och akademin.                                                       

CHRISTER PERSSON                                                                                                              

FAKTA

Alexandersoninstitutet är en plattform och arena för efterfrågad utveckling med säte i Varberg. Utvecklingen sker tillsammans med och genom företagsnätverk såsom EMC och CRED.

EMC arbetar bland annat för att bygga kunskap och driva projekt med energifokus tillsammans med näringslivet och andra regionala aktörer, några av regionens mest inflytelserika.

CRED arbetar för att skapa tillväxt och ökad lönsamhet i och genom företag inom kulturella och kreativa näringar.

Sidan uppdaterad 2012-12-17