Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-01-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-01-26

Ny studie från Högskolan i Halmstad


Grannsamverkan kan minska brott i flerfamiljshus

De senaste tio åren har antalet inbrott och skadegörelse i flerfamiljshus ökat. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har tillsammans med Rikspolisstyrelsen utvecklat grannsamverkan för att möta de utmaningar som kan finnas i områden med flerfamiljshus där utsattheten för brott är stor. Resultatet är en guide som släpps i dag.

Redan nu finns goda exempel på hur grannsamverkan i flerfamiljshus har gett positiva effekter. På Andersberg i Halmstad och Sörse i Varberg har man arbetat med grannsamverkan på ett liknande sätt som guiden förespråkar.

Efter etableringen av Grannsamverkan har brottsligheten minskat för varje år. Det framgår i en studie gjord av Ove Svensson vid Högskolan i Halmstad. Från 2006 – året innan Grannsamverkan startade i Sörse – till 2010, har den polisanmälda brottsligheten minskat med 37 procent. Brottsligheten på Andersberg har efter etableringen av Grannsamverkan 2008, minskat med 23 procent fram till 2010. Någon motsvarande minskning har inte skett i kommunernas andra stadsdelar. Studien visar även att det finns en stark koppling mellan delaktighet och trygghet och att grannsamverkan stärker förtroendet för polisen.

BRÅ:s guide om Grannsamverkan i flerfamiljshus kan beställas och laddas ner härlänk till annan webbplats. Studien från Högskolan i Halmstad finns att ladda ner härPDF (pdf, 511.8 kB).

Ove Svensson, forskare vid Högskolan i Halmstad, har gjort en studie om grannsamverkan.
Sidan uppdaterad 2012-01-26