Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-02-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-02-21

Säkrare trafik med bilar som talar med varandra

Vi går mot en framtid där det kommer att bli möjligt för fordon att kommunicera med varandra. Men problemet är hur fordonen ska identifiera farliga trafiksituationer och hur sådana system kan göras mer pålitliga. Kristoffer Lidström, som i dag lägger fram sin doktorsavhandling vid en disputation på Högskolan i Halmstad, har undersökt hur samarbetet mellan fordon utrustade med trådlös kommunikation kan göras mer tillförlitligt.

Med utgångspunkten att fordon inom en snar framtid kan kommunicera med varandra, har Kristoffer Lidström inledningsvis undersökt hur man kan utnyttja trådlös kommunikationsteknik när det gäller trafiksäkerhet, komfort och effektivitet.

– Bland annat har jag tittat på vad som skiljer den här typen av säkerhetssystem från andra, exempelvis system som baserar sig på radar, berättar Kristoffer Lidström.

Kristoffer Lidström har i sin doktorsavhandling undersökt hur samarbetet mellan fordon utrustade med trådlös kommunikation kan göras mer tillförlitligt.

Fördelarna med att använda sig av trådlös kommunikation i trafiken är många.

– Till skillnad från system baserade på sensorer i bilen kan man med trådlös kommunikation kommunicera med bilar längre bort eller med fordon som närmar sig en korsning där sikten är skymd. Målet är att kunna upptäcka trafikfarliga situationer tidigare och på så sätt undvika olyckor, säger Kristoffer Lidström.

Även om fordon i en framtid kan kommunicera med varandra, kan det uppstå vissa problem. Då krävs nya metoder och modeller för att upptäcka möjliga farliga situationer. Vad händer till exempel om kommunikationen mellan fordonen slutar fungera? Sådana situationer kan uppstå då sikten är skymd. Det kan till exempel vara vid tät bebyggelse, svår terräng eller om sikten skyms av träd.

– Det finns många situationer då fordon befinner sig på platser där kommunikationen inte fungerar. Om vi förstår problemen kan vi också göra det bästa av det, säger han.

Stödfunktion


I sin avhandling presenterar Kristoffer Lidström en form av stödfunktion som i förväg kan upptäcka tillfällen då det blir svårt för fordonen att kommunicera.

– Lösningen kan vara att man i fordonen sparar information om vilka platser det inte går att kommunicera på. På så sätt hjälps bilarna åt att ta fram en bild av var det är svårare eller lättare att kommunicera med varandra, säger Kristoffer Lidström.

Kristoffer Lidström valde att forska inom ämnet fordonskommunikation av flera anledningar. Bland annat var kopplingen till industrin en viktig faktor men också att trafiksäkerhet är ett samhällsproblem som berör många.

– Det är ett område som är enkelt att relatera till för väldigt många. Varje år dör 40 000 personer i trafiken i Europa. I Sverige ligger vi långt fram när det gäller forskning om trafiksäkerhet, och ska man forska om det är det bra att göra det där det finns duktiga människor. På Högskolan i Halmstad finns en särskild styrka inom trådlös kommunikation, säger Kristoffer Lidström.

Nätverk kring kooperativ trafik


Numera arbetar Kristoffer Lidström på Viktoriainstitutet i Göteborg och jobbar med forskning inom transport och kooperativa system. Där arbetar han även vidare med att utveckla projektet CoACT (Cooperative Advanced Car Trains) som han arbetade med på Högskolan i Halmstad.

Han var då handledare för ett student- och forskningsprojekt där de med hjälp av trådlös kommunikation utvecklade ett system där fordon kommunicerar med varandra så att fordonens fart, acceleration och inbromsningar anpassas efter varandra.

Kristoffer Lidström och de studenter som arbetade med projektet kom på andraplats i den internationella tävlingen Grand Cooperative Driving Challenge (GCDC) som hölls i Holland i maj förra året. I höstas tog studenterna i projektet dessutom hem första priset i studentkategorin i den prestigefulla tävlingen Swedish Embedded Award.

– Jag kommer att fortsätta samarbeta med Högskolan i Halmstad, och dessutom med KTH, Chalmers, Linköpings universitet och stora delar av fordonsindustrin för att bygga upp ett nätverk i Sverige kring kooperativ trafik, vilket inkluderar både forskning och utbildning, säger Kristoffer Lidström.

Text och bild: LINDA LUNDELL

Fotnot. Kristoffer Lidström lägger formellt fram sin doktorsavhandling vid Örebro universitet men har bedrivit sitt forskningsarbete vid Högskolan i Halmstad och Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik (IDE).

Sidan uppdaterad 2012-02-21