Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-12-10

Sex månader ”Down Under”

Magnus Tideman är professor i handikappvetenskap på Högskolan i Halmstad​. Under ett halvårs tid, med start den 1 november, är han gästprofessor på La Trobe University i Melbourne, Australien. Magnus Tideman kommer då och då att skriva krönikor om sin vistelse i Australien: om sin forskning och undervisning, om hur det är att leva på andra sidan jorden, om skillnader och likheter ... Här är hans första betraktelse.

Det har redan gått en månad. Den 1 november lämnade jag Halmstad för att under ett halvt år vara gästprofessor i Disability studies/Social work på La Trobe University i Melbourne, Australien. En längre sammanhängande tid med fantastiska möjlighet att delta i forskningsprojekt, undervisa studenter och besöka verksamheter inom skola, handikappomsorg och social verksamhet.

Men det var knappt att jag kom iväg. Visumprocessen var osannolikt långdragen (startade i april) och byråkratisk (en UD-tjänsteman sa att Australien och Nordkorea spelar i samma division i detta avseende). Efter att i månader ha fyllt i blanketter med sida efter sida med uppgifter om allt från mina banktillgodohavanden (och intyg från sektionschefen om att jag var välkommen tillbaka till Halmstad) och försäkrat att jag inte skulle begå några sexuella trakasserier etc., krävdes det till slut ett ingripande av Australiens ambassadör i Berlin innan jag i sista minuten fick visumet. 

Australienvistelsen inleddes med ett besök på Curtin University i Perth och redan där fick jag uppleva det trevliga och välkomnande sätt som sedan har fortsatt i Melbourne. Att komma till La Trobe University så här i slutet på vårterminen (det är snart sommarlov!) är intensivt. Förutom sluttentamen har det varit Post Graduate festival (där alla doktorander presenterade sitt pågående avhandlingsarbete), seminarier med summering av årets forskningsarbete och lanseringsfest för en ny forskningsrapport om ”The social and emotional wellbeing of Aboriginal children”. Veckorna fram till jul består av konferenser och sedan stänger universitet den 22 december fram till den 2 januari. Sedan börjar sommarkurserna …

Tempot är högt och av den omtalande ”tillbakalutade” stilen märks inte mycket på universitet. Inte heller finns här det som spelar stor roll på många svenska arbetsplatser, gemensamma fikastunder. Här hämtar man sitt te eller kaffe till sitt kontor och fortsätter jobba.

Ju mer inblick jag får i forskningen desto mer känns det som att jag är på rätt plats. Här finns intressanta projekt om personer med intellektuella funktionsnedsättningar och inflytande, boende och åldrande och mycket annat. Det finns många grundläggande likheter i forskningsinriktning med Sverige men också vissa skillnader. Den australienska forskningen verkar vara mer förändringsinriktad än den svenska (som är mer förståelseinriktad). En annan skillnad är att många av forskarna bara jobbar med forskning (undervisar inte) och att doktoranderna inte läser några kurser alls.

La Trobe, mannen som har gett namn åt universitet, var en man som ställde saker och ting på huvudet. Så känns det också att komma till andra sidan jorden. Mycket är nytt och det lär ta ett tag innan man får grepp om tillvaron.

Om staden Melbourne lär det inte gå att få fullständigt grepp ens på sex månader. Det är en stor, vacker, spännande och mycket mångkulturell stad. Det kommer till exempel inte att finnas en chans att prova allt i det gigantiska matutbudet. Men som tur är det nära till fina stränder, sommaren är ju på gång …

MAGNUS TIDEMAN

P.S: Down under brukar vi ju säga men det är en fråga om perspektiv eller hur?

Magnus Tideman är professor i handikappvetenskap på Högskolan i Halmstad. just nu är han gästprofessor i Australien, och ger därifrån en inblick i sitt nya liv "down under". Eller är det vi här hemma som är "down under"?

La Trobe är mannen som har gett namn åt La Trobe University. Han var en man som ställde saker och ting på huvudet – tydligen så mycket att en staty av honom omöjligen kunde se ut på annat sätt än detta.

Sidan uppdaterad 2018-01-16