Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-02-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-02-14

Sisters 2 ska inspirera till entreprenörskap

Med projektet Sisters 2 ska entreprenörskapet ta steget in i klassrummet. Studentinspiratörerna på Högskolan i Halmstad arbetar för att berika utbildningarna med workshoppar i kreativitet och företagsamhet. Målet är att inspirera studenter och uppmuntra kvinnors företagande.

Sisters 2 ska ge "en strimma av entreprenörskap genom utbildningen" i form av schemalagda workshoppar som varieras för varje årskurs. Konceptet har använts under förra året i bland annat sjuksköterskeutbildningen. Nu vill studentinspiratörerna Sandra Johannesson och Josefine Nilsson nå ut till lärare och programansvariga för att använda arbetssättet på fler utbildningar.

— Vi vill förmedla till studenterna vilka möjligheter som finns så att fler kan se starta eget som ett alternativ. Men målet är inte att alla ska starta eget företag. Just kreativitet och företagsamhet som vi jobbar med har man nytta av även som anställd, säger Sandra Johannesson.

Kreativitet och företagsamhet är något som all har nytta av att öva sig i, oavsett om man vill bli egen företagare eller anställd, menar studentinspiratörerna Sandra Johannesson och Josefine Nilsson på Högskolan i Halmstad.

Projektet är ett samarbete mellan Ta steget, Science Park Halmstad och studentkåren. Det handlar mycket om att ändra synsätt och öka skapandekraften — att ta sig ur den ökända begränsande boxen och våga tänka annorlunda. En tanke med projektet är att fånga upp studenter som är intresserade av entreprenörskap tidigt och ge dem en chans att låta det påverka deras utbildning.

Skapa mål under studietiden


— Om man har ett tydligt mål kan man utnyttja studietiden bättre och välja examensarbete eller projektarbete utifrån sina framtidsplaner. Därför är det bra att sätta upp målen tidigt. Idén måste hinna mogna så att studenterna kan förbereda sig under resten av studietiden, säger Sandra Johannesson.

Workshoppar och vägledningssamtal anpassas under utbildningens gång för att underlätta processen för studenterna.

— Tidigt i utbildningen pratar vi om breda frågor: målsättning och hur kan man utnyttja studietiden. Ju närmare examen desto mer handlar det om studenternas konkreta idéer och företagandet som sådant — de praktiska frågorna. Mer inspiration i början och mer information i slutet, säger Josefine Nilsson.

Att våga pröva


Den del av projektet som riktar sig enbart till kvinnliga studenter kallas Sisters Camp — en inspirationshelg för att nätverka, workshoppa och möta förebilder. Studenten Yllka Toska, som läser till maskiningenjör, menar att många börjar se företagande som karriärväg, men att det kan behövas stöd för att våga.

— Det var först på Högskolan som jag kände att det var möjligt att starta eget. Jag hade fått upp ögonen för Science Park Halmstad och gått på vägledningssamtal. När jag såg att de skulle ha Sisters Camp var det givet att anmäla sig. Kvinnliga företagare berättade om hur de börjat sin bana och det var väldigt givande att nätverka och få nya infallsvinklar. Vi gjorde också olika övningar som var jätteroliga och man testade sig själv till max, säger Yllka Toska.

Tidigare studenter som har startat företag kan vara förebilder och inspirera andra till att våga ta steget.

Varje termin kommer det inom projektet att hållas aktiviteter riktade till lärare och personal för att inspirera till att använda konceptet schemalagt i utbildningarna.

— Det som gör Sverige unikt i framtiden är om vi kan tänka nytt och hitta nya lösningar på gamla problem. Det är ju det som kan generera de nya stora företagen i framtiden, säger Josefine Nilsson.

Text: MARTIN ÅDAHL

Yllka Toska läser till maskiningenjör på Högskolan i Halmstad, och är en av dem som deltog på "inspirationslägret" Sisters camp.
Bild: Christel Lind
Studentinspiratörerna Josefine Nilsson och Sandra Johannesson visar vägen för unga företagere
Studentinspiratörerna Sandra Johannesson och Josefine Nilsson visar vägen för unga blivande företagare.
Bild: Nathalie Sjögren Törhagen
Sidan uppdaterad 2012-02-14