Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-09-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-09-11

Tio nya platser till sjuksköterskeprogrammet

Högskolan i Halmstad får tio nya platser på sjuksköterskeutbildningen från och med 2013. Det beskedet lämnade regeringen i går.

Utökningen ingår i en större satsning på vårdutbildningar och förslaget presenteras i sin helhet i budgetpropositionen som överlämnas till riksdagen nästa vecka, där regeringen föreslår att vårdutbildningarna ska byggas ut.

– Långsiktigt står sjukvården inför stora pensionsavgångar. Vi måste utbilda för att täcka de behoven, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Sjuksköterskeutbildningen byggs ut med 485 nya nybörjarplatser: 415 platser 2013, 30 platser 2014 och ytterligare 40 platser 2015. Högskolan i Halmstad får alltså tio av dessa av dessa platser för nästa år.

– Högskolan är glad för förtroendet och vi ska göra vårt yttersta för att erbjuda utbildning med hög kvalitet. En viktig del i kvalitetssäkringen är tillgången till VFU-platser, och här har vi ett mycket gott samarbete med Region Halland som ställer det antal VFU-platser av hög kvalitet till vårt förfogande, som vi behöver, säger Ole Olsson, utbildningsnämndens ordförande.

Utbyggnaden finansieras framför allt genom omfördelning, enligt regeringens förslag.

Sidan uppdaterad 2012-09-11