Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-11-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-11-09

Två miljoner kronor för att stärka hälsoteknikområdet

Högskolan i Halmstad har beviljats två miljoner kronor från Vinnova för att integrera Halmstad Living Lab med Hälsoteknikcentrum Halland.

Halmstad Living Lab drivs av Högskolan i Halmstad och är ett samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor för att utveckla innovationsprocesser med hjälp av it, bland annat inom hälsoteknikområdet. Användarperspektiv och brukarmedverkan är centralt för forskningen inom Halmstads Living Lab som leds av Carina Ihlström Eriksson.

Tillväxtmotor

Hälsoteknikcentrum Halland som drivs av Högskolan i Halmstad i nära samarbete med Region Halland och de halländska kommunerna, har till syfte att öka konkurrenskraften hos regionens hälsoteknikföretag, såväl nationellt som internationellt. Detta genom att vara en tillväxtmotor som ökar mångfalden, hastigheten och träffsäkerheten i utvecklingsprocessen. Ett annat syfte är att bidra till ökad livskvalitet och hälsoutveckling inom regionen.

– Genom att integrera de båda verksamheterna kan vi kombinera våra olika kompetenser för att vidareutveckla behovsdrivna innovationsprocesser inom hälsoteknikområdet, säger Carina Ihlström Eriksson, docent och projektledare för Vinnovasatsningen.

Stärkt innovationsstöd

– Vi avser att stärka innovationsstödet inom hälsoteknikområdet med siktet inställt på att bli ett nationellt Living Lab för hälsoteknik med tydliga internationella kopplingar. Jag är mycket glad över att Vinnova ser potentialen i denna konstellation och vill stödja oss i processen, säger Carina Ihlström Eriksson. 

Vid kungens och drottningens besök på Högskolan visades bland annat Hälsoteknikcentrum Halland där drottningen provcyklade jDome Bikearound. Nu ska hälsoteknikområdet stärkas ytterligare.
Bild: KLAS SJÖBERG

Sidan uppdaterad 2012-11-09