Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-08-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-08-24

Unik internationell doktorandkurs om fjärrvärmeteknik

12 procent av alla byggnader i Europa värms upp med fjärrvärme. I framtiden kan andelen bli betydligt större. Denna och nästa vecka sammanstrålar doktorander från hela Europa i en unik kurs vid Högskolan i Halmstad. Syftet är att stärka det europeiska fjärrvärmenätverket.

Mellan den 20 och 31 augusti hålls det en internationell doktorandkurs i fjärrvärme vid Högskolan i Halmstad. Kursen är den första i sitt slag och bland deltagarna finns inte mindre än 36 doktorander från 12 länder.

– Fokus ligger på Europa där många länder ligger långt framme när det gäller utvecklingen av fjärrvärmesystemet. Flest deltagare har vi från Sverige och Danmark, men vi har även doktorander från länder som Rumänien, Tjeckien, Spanien och Belgien, säger kursledaren Sven Werner.

Ny kursbok om fjärrvärme och fjärrkyla

Sven Werner är professor i energiteknik vid Högskolan och en av de främsta fjärrvärmeexperterna i Europa. Tillsammans med en kollega har han tagit fram en europeisk kursbok på engelska om fjärrvärme och fjärrkyla. Boken ska publiceras först efter nyår, men testas och utvärderas under den pågående kursen.

– Vi följer bokens struktur och avhandlar ett ämne åt gången. Ena dagens fokuserar vi på kundens behov, andra dagen studerar vi ekonomin i systemet och en tredje blickar vi in i framtiden. Varannan dag har vi en gästföreläsare på plats och vi gör även korta studiebesök, bland annat till Värö bruk och värmeåtervinningen där.

Under två veckor samlas 36 doktorander från 12 länder på Högskolan i Halmstad för en internationell doktorandkurs i fjärrvärmeteknik. Föreläsningar varvas med studiebesök.

Spanska Maria Eguaras Martinez är doktorand i arkitektur och samhällsplanering vid universitetet i Navarra. Förra året forskade hon vid Högskolan i Halmstad, och nu har hon kommit tillbaka för att delta i den internationella fjärrvärmekursen.

– En av de största anledningarna till att jag har kommit hit är att få ta del av Sven Werners nya kursbok, den kunskap han delar med sig är den absolut bästa man kan få. 

”Energiförsörjningen är en gemensam fråga för många länder”

 En annan av fördelarna med kursen menar hon, är chansen att få utbyta erfarenheter med doktorander från andra länder.

– Alla länder har sina egna energisystem, det är väldigt lärorikt att få ta del av dem. I Spanien är fjärrvärmen fortfarande relativt outvecklad och jag har mycket att lära mig av de andra doktoranderna.

Enligt Sven Werner är det främsta syftet med kursen just att en ny generation unga forskare ska lära känna varandra för att inom en snar framtid kunna vara med och bygga ut fjärrvärmesystemet i Europa tillsammans.

– Energiförsörjningen är en gemensam fråga för många länder. Och den är viktig. Genom att fjärrvärmen vinner större marknadsandelar får vi lägre koldioxidutsläpp, det krävs mindre mängd bränsle till energisystemet, och vi har större möjligheter att återvinna. Dessutom behöver vi inte importera energi i samma utsträckning som i dag. Det finns med andra ord mycket vi kan vinna på att bygga ut fjärrvärmen i hela Europa, säger Sven Werner, men tillägger att det först behövs göras stora investeringar för att satsningen ska kunna genomföras.

– Vi har föreslagit satsningar för 5 000 miljarder kronor. Det är dubbla Sveriges BNP.

Nätverkande och erfarenhetsutbyte

Johan Kensby, som till vardags forskar kring smarta energinät vid Chalmers i Göteborg, är en annan av deltagarna i kursen.

– Hittills är jag jättenöjd. Vi lär oss otroligt mycket av kursledarna som är väldigt framstående inom det här ämnet. Särskilt intressant är det att få göra djupdykningar i specialämnen, till exempel hur värmelasterna varierar i fjärrvärmenätet.

– Något som jag också kommer kunna dra stor nytta av är de nya kontakterna som jag redan hunnit knyta med andra doktorander i Europa. Flera av dem kommer jag att träffa på olika konferenser framöver. Fjärrvärmesystemen skiljer sig väldigt mycket världen över, och vi sitter och diskuterar varje dag och utbyter idéer.


Urban Persson (till vänster) är doktorand på Högskolan i Halmstad och deltar på doktorandkursen som just nu äger rum på Högskolan. Han har tillsammans med professor Sven Werner (till höger) gjort en studie som har blivit mycket uppmärksammad sedan den publicerades tidigare i sommar. Ett utbyggt fjärrvärmesystem i Europa kan ge en årlig vinst på 130 miljarder kronor per år, menar författarna.

Svensk studie visar vägen?

I dag värms 12 procent av Europas byggnader upp med fjärrvärme, att jämföra med Sverige där procentandelen är betydligt större, 60 procent. Enligt Sven Werner är en satsning på fjärrvärme en förutsättning för att EU ska nå sina energimål 2050. I en studie som han publicerade tillsammans med en doktorand tidigare i år, skriver han att ett utbyggt fjärrvärmesystem som står för 50 procent av värmeförsörjningen skulle kunna ge en årlig vinst på cirka 130 miljarder kronor per år.

– Högskolan i Halmstad har ett samarbete med Aalborgs Universitet i Danmark. Tillsammans har vi tagit fram förstudien Heat Roadmap Europe 2050, där vi visar på alternativ till EU-kommissionens strategier för att minska utsläppen av koldioxid.

Studien har redan fått stor uppmärksamhet, bland annat har den presenterats vid internationella energi- och fjärrvärmekonferenser där representanter från EU-kommissionen har funnits närvarande.

Bland de främsta fjärrvärmeexperterna

Sven Werner själv fastnade för ämnet redan 1978 och disputerade 1984. Sedan dess har fjärrvärme varit en röd tråd under hela hans karriär. Han har jobbat som företagskonsult, bland annat i Östeuropa, och han har även varit vice ordförande i det europeiska nätverket kring fjärrvärmeforskning, DHC+. I dag forskar och undervisar han på heltid vid Högskolan.

Mycket tack vare Sven Werners insatser har Högskolan i Halmstad fått en framskjuten plats internationellt när det gäller utvecklingen av framtidens energiförsörjningssystem.

– I internationella sammanhang är det numera ofta Högskolan i Halmstad som representerar Sverige. Jag tror att ju mer vi jobbar med den här frågan, desto mer forskningspengar har vi möjlighet att få tillgång till.

Text: HANNA JOHANSSON
Bild: LINDA LUNDELL

Maria Eguaras Martinez från Spanien är en av de internationella deltagarna på doktorandkursen. Hon ser mycket fram mot att ta del av den kursbok i fjärrvärmeteknik som Sven Werner har skrivit. "Den kunskapen är absolut den bästa man kan få."

Johan Kensby är forskarstuderande på Chalmers och värdesätter särskilt utbytet med de andra doktoranderna på kursen, inte minst med dem från andra länder.

Sidan uppdaterad 2012-08-24