Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-12-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-12-04

Uppsatser belönades under internationella handikappdagen

Det var med – bland annat – fokus på delaktighet och samspel som Högskolan i Halmstad, tillsammans med Halmstads kommun, i går uppmärksammade den internationella handikappdagen. Fyra stipendier delades ut på sammanlagt 30 000 kronor till studenter som har skrivit uppsatser inom området, men dagen förgylldes också av föreläsningar och annat som berör ämnet funktionsnedsättning.

Arrangemanget ägde rum i Malcussalen på Högskolan. I år var det sammanlagt sex studenter från Högskolan i Halmstad som fick ta del av de fyra stipendierna som delades ut för bästa uppsatser inom området.

Stipendierna delades ut av Halmstads kommuns handikappråd och gick till följande studenter:

  • Pethra Dahlin Larsson tog emot 10 000 kronor för magisterexamensarbetet ”Vem hör till? Eller inte? En studie om ungdomars föreställningar om personer med funktionsnedsättningar”.
  • Carl Bolin och Johan Gustavsson fick för sitt examensarbete ”Samspel över gränserna? En studie över specialpedagogikens samspel med idrott och hälsa ”, ta emot 5 000 kronor.
  • Åsa Wulff och Lina Bydings examensarbete ”Vi fixar hellre festen själva än kommer till dukat bord. En kvalitativ studie om brukarstyrning med utgångspunkt i delaktighet, makt och inflytande för personer med intellektuell funktionsnedsättning”, belönades med 5 000 kronor.
  • Cecilia Carnebratts examensarbete PLekAY – Fun 4 Everyone” fick också 5 000 kronor.

”Lagt ner mycket tid”

Carl Bohlins, Johan Gustavssons, Åsa Wulffs och Lina Bydings första spontana reaktion var glädje efter stipendieutdelningen.

Glada stipendiater. Det var fyra nyblivna stipendiater som ställde upp på en bild i entrén till Malcussalen. Från vänster Åsa Wulff, Lina Byding, Johan Gustavsson och Carl Bolin. Två av stipendiaterna kunde inte närvara under utdelningen – Pethra Dahlin Larsson och Cecilia Carnebratt.

Vad betyder ett sådant här stipendium för er?
– Det känns lite som att man fått lön för mödan. Man har lagt ner mycket tid på uppsatserna och därför känns det bra att det blir uppmärksammat på det här sättet, säger Carl Bohlin, som tillsammans med studiekamraten Johan Gustavsson fick stipendium för sitt examensarbete i utbildningsvetenskap, ”Samspel över gränserna? En studie över specialpedagogikens samspel med idrott och hälsa”.

Även Åsa Wulff och Lina Byding, vars examensarbete i socialt arbete belönades med stipendium, tycker att uppmärksamheten är en bra möjlighet att ”lyfta uppsatsen till ett större forum”.

– Uppsatsen får ju en större uppmärksamhet efter en sådan här utmärkelse, och det är ju bara positivt, menar Lina Byding.

Vad tycker ni om att internationella handikappdagen uppmärksammas här på Högskolan?  
– Det är bra. Det är bara tråkigt att det behövs år 2012, men tyvärr finns det fortfarande mycket kvar att göra i samhället för funktionshindrade, säger Åsa Wulff.

Föreläsning om utanförskapets historia

Men internationella handikappdagen innehöll även andra höjdpunkter. En av dem var en föreläsning med Stig Larsson, som till vardags är professor emeritus vid Lunds universitet och även grundare av HAREC, Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning. Han bjöd åhörarna på en nästan en och en halv timme lång föreläsning.

Med den nyligen utkomna boken, ”Utanförskapets historia – om funktionsnedsättning och funktionshinder”, som är redigerad tillsammans med kollegan Kristina Engvall (docent i historia) i bagaget tog han upp ämnen som neurosedynbarn, poliobarn samt som han själv utrycker det ”traditionella handikapp” som döv- och blindhet och utvecklingsstörning.  Han tycker att det finns mycket, än i dag, att arbeta med för att underlätta för dessa grupper.

– Människor med funktionsnedsättningar är fortfarande utanför på många arenor i samhället. Dessa grupper har inte kommit under historiens lupp särskilt mycket, därför är det bra att man manifesterar på ett eller annat sätt runt en sådan här dag, säger han.

”Högskolan i Halmstad i framkant”

Stig Larsson forskar bland annat om kultur och arbete för personer med funktionsnedsättning. Något han numera varvar med pensionärslivet. I september kom han alltså ut med boken ”Utanförskapets historia”.

Vad tycker du om att vara inbjuden till Högskola i Halmstad och föreläsa?
– Trevligt och intressant. Jag har varit här några gånger förut och tycker att Halmstad som kommun ligger långt fram inom handikappfrågor. Även Högskolan i Halmstad tillhör de lärosäten som, i förhållande till sin storlek, ligger i framkant inom forskning runt funktionshinder.

Text och bild: CHRISTER PERSSON

Stig Larsson, professor emeritus vid Lunds universitet, föreläste med fokus på sin nyutgivna bok ”Utanförskapets historia”. 

Sidan uppdaterad 2012-12-04