Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-12-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Vad ska hända nu? Några röster från Innovation Day

Vilket anser du borde bli kommande steg i innovationsprocessen? Hur tycker du att Högskolan ska arbeta vidare med innovationsprocessen? Det var två fråor som ställdes till några av deltagarna på Innovation Day som ägde rum på Högskolan den 29 november.

Text: HANNA JOHANSSON
Bild: CHRISTEL LIND

Kristina Holmberg, lektor i utbildningsvetenskap, LUT
– Jag kan se att det finns ett syfte med att knyta ihop sektionerna för att vi ska kunna ta del av våra olika kompetenser, samtidigt tycker jag att vi nu närmast inom vår sektion bör fundera på hur vi själva ska jobba vidare med innovations-frågan.

Jag tror att olikheter kan bidra till innovation, och att det därför är särskilt viktigt att olika kompetenser knyts samman. Det är viktigt att Högskolans ledning stöttar nya idéer och tankar, att det tas fram någon form av struktur för hur det här innovationsarbetet ska utföras.Nicolina Månsson, studierektor för ingenjörsutbildningarna på IDE
– Nu när vi har diskuterat innovation under ett tag är det viktigt att i nästa steg ta fram en handlingsplan för hur vi implementerar förändringarna, annars är det stor risk att processerna blir för långdragna. Inom vår sektion har vi länge varit mogna för innovationer. Vi är fullt redo att ta oss an det här arbetet!

Henrik Florén, docent i industriell organisation, SET
– Vi har haft många produktiva samtal om innovation, nu är det viktigt att det landar i något konkret. Det behöver egentligen inte vara särskilt stora grejer till att börja med. Även små förändringar kan generera nytta. Under de korta runda bordssamtalen på Innovation Day pratade vi till exempel om hur viktigt det är att vi blir bättre på att sprida goda exempel på innovation inom Högskolan, att vi visar varandra vad som händer hos oss.


Helena Eriksson, lektor i socialt arbete, HOS
– Nu är det dags att vi går från ord till handling! Under hösten har vi suttit i samtalsgrupper och arbetat fram notat där vi beskriver hur vi själva ser på innovation och innovationsprocessen. Jag tycker att vi med utgångspunkt i notaten nu ska försöka vaska fram något bra, något som går att göra konkret. Till exempel att skapa fler mötesplatser över gränserna.

Lars Bååth, professor i fotonik, SET
– I innovationsarbetet fokuseras det mycket på samarbete över gränserna. Men för att gränsöverskridande forskning ska bli lyckad är det viktigt att vi underhåller vår specialkunskap – ingen har nytta av mig som dålig samhällsvetare utan jag ska framför allt fortsätta vara bra på mitt eget område. Alla kan inte lära sig allt. Däremot är det viktigt att våra olika kompetenser möts, att vi träffas över gränserna. Jag tror att det är en stor fördel att Högskolan i Halmstad är ett relativt litet lärosäte i det här arbetet. Det underlättar när man ska skapa mötesplatser. Det är även viktigt att ledningen underlättar och hjälper till i arbetet med att skapa de här mötesplatserna.

Bengt Leidhem, intendent IDE/HUM
– Jag tycker att det är viktigt att vi börjar jobba över gränserna, att vi river murarna mellan sektionerna. Intentionerna och viljan finns, och det är jättebra. Men förändring kan inte bara tänkas fram, utan nu måste vi gå från ord till handling. Jag anser att det vilar ett ansvar på oss alla, att se till att förändringsprocessen tar fart mot gemensamma mål.

Sidan uppdaterad 2012-12-12