Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-12-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-12-07

"Vi har en spännande mix av olika kompetenser – ekonomer, naturvetare och ingenjörer

Efter sex år som verksamhetschef för Högskolans verksamhetsområde ekonomi har Henrik Barth utsetts till ny sektionschef för Sektionen för ekonomi och teknik, SET. Att kunna erbjuda undervisning med en högre grad av forskningsförankring är en av hans målsättningar med det nya uppdraget.

– Eftersom jag har varit verksamhetschef inom sektionen under de senaste åren ser jag det här som ett naturligt steg vidare. Inom SET har vi en spännande mix av olika kompetenser – ekonomer, naturvetare och ingenjörer. Jag tycker att det är roligt att utveckla den akademiska miljön och ser fram emot att få vara med och ta tillvara på krafterna som finns hos kollegorna. 

Henrik Barth började jobba på Högskolan år 2000 och disputerade i industriell organisation år 2004.

Avhandling om hinder för tillväxt och innovation

– Min avhandling handlade i huvudsak om tillväxt- och innovationshinder i mindre europeiska företag. Fokus låg bland annat på organisationsfrågor och vad som händer när små företag växer och expanderar med fler anställda samt de organisatoriska utmaningar som ledningen ställs inför, berättar Henrik Barth och fortsätter:

– Ett hinder som jag upptäckte var att det i många fall fanns en ovilja eller oförmåga från ledningens håll att utveckla organisationen när antalet anställda ökade. Mindre företag har till exempel ofta ett informellt ledarskap. Men en större organisation kräver inte sällan ett annat ledarskap. Här kan problem uppstå när informella arbetsprocesser ställs mot ökade krav på formalisering och arbetsfördelning.

Forskar om "lean innovation" med Hushållningssällskapet

Som sektionschef kommer Henrik Barth även att få utrymme till sin forskning, motsvarande 30 procent av arbetstiden. Nyligen påbörjade han ett nytt, tvåårigt forskningsprojekt, ”Lean innovation” som bedrivs i samarbete med Hushållningssällskapet i Halland och ett antal lantbruksföretag.

– Lantbrukare är generellt väldigt goda entreprenörer på sina egna gårdar men ser inte alltid den kommersiella möjligheten när den egna verksamheten utvecklas – detta behövs, inte minst nu då många är utsatta för hård konkurrens. Vi ska följa och delta i lantbrukarnas förändringsarbete. Bland annat tror jag att det finns en stor potential när det gäller satsningar på ekologiskt och närproducerat.

En av Henrik Barths målsättningar som ny sektionschef är att skapa organisatoriska förutsättningar för att bedriva unika utbildningar och innovativ forskning.

– Sektionen har stor potential att utveckla tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Ett exempel är mitt eget projekt om ”lean innovation” som bygger på kompetens inom både teknik och ekonomi. Min förhoppning är att vi ska kunna inkludera naturvetare inom kort för att ha en konkurrenskraftig laguppställning när den nya programperioden sjösätts 2014. Då ska vi vara med och slåss om de stora EU-projekten.

Utbildning och forskning går hand i hand

Henrik Barth tycker att det är mycket stimulerande och utvecklande att arbeta med kollegor på andra sektioner.

– Sektionens verksamhet kännetecknas av flera viktiga ämnen, vilka ingår i kurser och program på samtliga sektioner. Även flera forskningsprojekt bedrivs i samarbete med kollegor från olika sektioner och miljöer.

När det gäller utbildningssidan inom sektionen menar Henrik Barth att det i dag finns många spännande program.

– Vi måste fortsätta att koncentrera utbildningsinsatserna till ämnesområden med stark forskningsförankring. Samtidigt måste vi bli bättre på att utveckla unika inslag på våra program. I tider av kvalitetsutvärderingar där det fokuseras på resultat, kan det finnas en risk att uniciteten på utbildningarna får stå tillbaks. Vi måste värna om uniciteten på utbildningarna, något som varit utmärkande för högskolan och sektionen under många år.

En av de viktigaste frågorna som Henrik Barth kommer att arbeta med är hur sektionen ska organiseras för att kunna bedriva utvecklingsorienterad verksamhet.

– Forskningen har utvecklats inom samtliga verksamhetsområden under de senaste åren och nu behöver vi skapa organisatoriska förutsättningar för att genomföra strategiska satsningar inom området innovationsvetenskap. Vi måste skapa en miljö där utveckling inom både utbildning och forskning stimuleras och där spännande idéer kan utvecklas och testas. Närhet, engagemang och att ha roligt på jobbet är komponenter som kommer att göra detta möjligt.

Handlingskraft och förebilder

Den nya organisationen ska bland annat vara bättre anpassad efter forskarutbildningsrättigheten inom området innvoationsvetenskap som Högskolans fick för två år sedan, och som SET är ansvarig för.

– Jag upplever att det finns en stor vilja och ett stort engagemang i organisationen. Utmaningen är att omsätta denna kraft i handling som får effekter för både studenter och forskningssamhället. Min roll blir också att synliggöra det vi är bra på, Vi har många duktiga forskare som är internationellt erkända men som inte alltidsynliggörs i tillräckligt stor omfattning på hemmaplan. Vi måste bli bättre på att lyfta fram goda förebilder, inte minst för studenterna. 

HANNA JOHANSSON

Fotnot. Läs om de andra nya sektionscheferna: Catrine Brödje (humaniora); Magnus Hållander (informationsvetenskap, data- och elektroteknik) och Cecilia Kjellman (lärarutbildningen).

Fakta

HENRIK BARTH


Ålder: 41 år.
Yrke: universitetslektor i industriell organisation och ekonomi samt verksamhetsansvarig för Högskolans ekonomprogram. Tillträder som sektionschef för Sektionen för ekonomi och teknik, SET, den 1 januari 2013.
Bor: Skottorp.
Familj: fru, tre barn.
Fritidsintressen: ”Jag har precis gjort klassikern och har tänkt att jag ska börja träna triathlon”.

Henrik Barth, doktor i industriell organisation och i dag verksamhetschef för området ekonomi på Sektionen för ekonomi och teknik, SET, blir ny sektionschef för samma sektion den 1 januari 2013.
Bild: ANDERS PETERSSON

Sidan uppdaterad 2012-12-07