Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-02-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-02-12

Androstolen – designad för män utifrån kvinnors upplevelser

Instabil, hög och ovärdig – androstolen synliggör genusperspektivet inom produkt- och tjänsteutveckling inom hälsoteknik. Skapad av Hälsoteknikcentrum Halland i samarbete med industridesignerna Karin Ehrnberger och Cristine Sundbom ställs androstolen för första gången ut på Arkitekturmuseet i Stockholm den 8 mars.

Underlivsundersökningar av kvinnor sker i anpassade gynekologstolar. För män finns det idag ingen motsvarande undersökningsstol. Androstolen, som konceptuell produkt, både avslöjar och utmanar våra förutfattade meningar och föreställningar. Designen präglas av hårda, kalla och perforerade ytor. Måtten är anpassade efter vikt och längd på den svenska genomsnittsmannen. Stolen är tippningsbar och positionen utelämnande.

Teknik- och produktutveckling får ofta kritik för att det görs av män, för män, och därmed utifrån mäns erfarenheter. Hälsoteknikcentrum Halland på Högskolan i Halmstad tog initiativet till projektet ”Hälsoformer och tekniknormer” för att synliggöra genusperspektivet inom produktutveckling genom frågeställningar som ”Vems behov får företräde?” och ”Vem får definiera behovet?”. Kvinnor beskriver gynstolen som hög, kall, ostadig och utelämnande. Utmaningen i projektet har varit att se vad som händer när kvinnors upplevelser och erfarenheter överförs till en konceptuell produkt designad för män. 


Sidan uppdaterad 2013-02-12