Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-06-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-06-07

Annette Böhm disputerar om framtidens fordonssäkerhet

I dag disputerar Annette Böhm, en av Högskolan i Halmstads egna doktorander inom området informationsteknologi, med en avhandling som i framtiden kan komma att revolutionera trafiksäkerheten.

– Jag forskar inom fordonskommunikation, om hur bilar ska kunna utbyta viktig säkerhetsinformation med varandra.

Annette Böhm är doktorand inom CERES, Centrum för forskning om inbyggda system, och lägger på fredag fram avhandlingen ”Delay-sensitive wireless communication for cooperative driving applications” – om kommunicerande fordon i trafiken.

I korta drag går Annette Böhms forskning ut på att förse morgondagens fordon med inbyggda system så att bilar så snabbt som möjligt ska kunna informera andra bilar och förare i ett visst område om olika faror och trafiksituationer.

– Informationen kan egentligen handla om allt möjligt, men jag har främst ägnat mig åt säkerhetsapplikationer. Kunskapen om andra bilars position och hastighet eller information om en oväntad händelse, till exempel en inbromsning eller ett filbyte, kan användas för att varna föraren i tid och därmed undvika en potentiell krock, säger Annette Böhm.

Post doc i Kanada

Annette Böhm beskriver sig som en renodlad Högskolan i Halmstad-produkt. Hon flyttade hit från Tyskland år 2000 och har tidigare tagit både sin kandidat- och magisterexamen vid Högskolan i Halmstad.

– Jag har alltid varit intresserad av de skandinaviska länderna och kom till Linköping som utbytesstudent redan 1996. Sedan bestämde jag mig för att byta spår och läste ett tekniskt basår på Högskolan i Halmstad. Svaret på varför det blev just Halmstad är nog så enkelt som närheten till stränderna och havet.

Tidigare i vår tilldelades hon ett stipendium av Sverige-Amerikastiftelsen som innebär att hon nu får möjlighet till en ettårig post-docvistelse vid University of Waterloo i Kanada.

– Jag ser fram emot att komma dit. Universitetet har framstående forskning inom det område som min avhandling handlar om. Sedan kommer jag gärna tillbaka till Halmstad, jag trivs väldigt bra här, säger hon.

Intresse från näringsliv och myndigheter

I sin forskning har Annette Böhm använt sig av så kallade kommunikationsprotokoll i bilar.

– För att last- och personbilar av olika märken ska kunna ”prata” krävs ett gemensamt språk. Det är en unik situation där fordonstillverkarna måste samarbeta.

Hon tror att den här typen av fordon kommer att finnas i trafiken inom åtta–tio år.

– Intresset är väldigt stort både från näringsliv och statliga myndigheter, inte minst när det gäller standardiseringen av kommunikationen. I slutändan hoppas jag att min forskning kommer att rädda liv. Det är stora ord men samtidigt uppstår det dagligen många farliga situationer som gör att folk dör i trafiken. Med hjälp av bil-till-bil-kommunikation tror jag att antalet kommer att minska.

Starkt forskningsområde vid Högskolan

Hon beskriver ämnet som hett just nu och tror att det kan skapa en del uppmärksamhet kring den forskning som bedrivs vid Högskolan i Halmstad.

– Intelligenta inbyggda system är ett av Högskolans starkaste forskningsområden. Samtidigt är det ett ingenjörstekniskt område som många har svårt att relatera till. Det är lite annorlunda med just min forskning. Det flesta har bil idag, och folk är intresserade av projekt som kan leda till ökad säkerhet och räddade liv.

Text: HANNA JOHANSSON
Bild: ROLAND THÖRNER

Annette Böhm är en av Högskolans egna doktorander.

Sidan uppdaterad 2013-06-07