Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-04-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-04-26

Blivande lärare fick inspiration till nya lärmetoder

Under två veckors tid befann sig fem matematiklärarstudenter från Högskolan i Halmstad i Frankfurt under ett EU-finansierat intensivprogram. Efter några dagar på hemmaplan konstaterar de att projektet var lyckat och att tiden i Tyskland gav inspiration och en rad positiva erfarenheter.

– Som mattelärare är man i ständigt behov av metoder som kan ge elever inspiration, och detta var ett utmärkt sätt att lyfta fram nya infallsvinklar i lärandet, säger James Mason och Susanne Maltesson, två av de studenter som deltog i projektet.

Det var mellan den 1 och 13 april som de fem Halmstadstudenterna, tillsammans med 49 andra studenter från olika lärosäten runt om i Europa, besökte Tyskland och Frankfurt. Projektet, som kallas Erasmus intensive program, är ett EU-finansierat intensivprogram i syfte att internationalisera lärarutbildningarna och uppmuntra till effektiv, alternativ och multinationell undervisning i specialämnen. Projektet har tidigare ägt rum i Växjö. 

– Vi fick chansen tack vare vår lärare Håkan Sollervall som tidigare arbetade vid Växjö universitet och var den som var drivande bakom projektet där. Han tog med sig idén hit och organiserade resan, säger Susanne Maltesson.

Praktiserade alternativt lärande

Susanne Maltesson och James Mason går båda sista året på lärarutbildningen. Under sin utlandsvistelse praktiserade de en alldeles speciell lärometod, som de hoppas kunna ha stor nytta av i sina framtida yrken som lärare.

– Vi jobbade med en metod som kallas ”math trails”. Metoden går ut på att man tar matematikundervisningen från klassrummet ut i verkliga livet och vardagen, och låter eleverna jobba med konkreta uppgifter längs en förutbestämd bana i stället för att lösa problem i en mattebok, säger James Mason och fortsätter:

– Att motivera elever till att få bra resultat i matematik är svårt. Vi har en stadigt nedåtgående kurva i Sverige för antalet godkända elever i matematik, därför är just motivationen en stor utmaning för en matematiklärare, säger han.  

Tar ett steg tillbaka

 I ”math trails” arrangerar man en bana via till exempel Google maps där man lägger in tio punkter där man ställer eleverna inför olika typer av matematiska problem. Uppgifterna eleverna ska lösa under rundan kan innehålla allt från hur fort en rulltrappa rör sig till hur många fönster det finns i en skyskrapa. Enligt Susanne Maltesson är det bara fantasin som sätter gränser. Hon säger också att hennes roll som lärare blir lite annorlunda.

– En viktig del i ”math trails” är också att jag som lärare tar ett steg tillbaka och låter eleverna i grupper lösa problemen de ställs inför. Annars är man mer van vid att som mattelärare ha en mer aktiv roll i klassrummen där man hela tiden pushar på. Men här får eleverna chansen att själva lösa problem tillsammans, vilket också gör att man lär sig att samarbeta på ett helt annat sätt, menar hon.

James Mason, Susanne Maltesson och deras kurskamrater fick också chansen att praktisera metoden under sina besök på tyska grundskolor och gymnasieskolor.

– Eleverna hade jätteroligt. Men det var svårt att inte ingripa och hjälpa till när de ställdes inför svåra problem. Vår tyska kollega skojade och sade att vi endast fick hjälpa till om de började gråta, skrattar de båda.

Värdefullt och inspirerande

Halmstadstudenterna är rörande överens om att projektet var värdefullt och gav massor av nya infallsvinklar och inspiration. På frågan om de tror att de ska få nytta av ”math trails” i sina framtida yrken som lärare svarar båda att de hoppas att de ska mötas av nyfikenhet av lärarkåren. 

– Jag tror att alla mattelärare är öppna för nya sätt att lära och arbeta. Det enda konkreta sättet att räkna matte har hittills varit att räkna pengar, så visst behövs det nya sätt att tänka, säger Susanne och berättar att hon redan, bara efter tre dagar, haft möjlighet att praktisera metoden.

– Jag håller på med en kurs i specialpedagogik där jag för tillfället jobbar med min aktionsforskning, som är ett slags examensarbete vars huvuduppgift är att genomföra och förändra. Läraren ville att vi skulle utveckla matematiken på ett sätt där eleverna fick använda hela kroppen och då gjorde jag ett arbete där jag använde mig av grundtanken inom ”math trails”.

                                                                                                                               CHRISTER PERSSON


Lärarstudenterna James Mason, Jimmie Näsström, Susanne Maltesson och Tobias Emanuelsson var nyligen i Tyskland och hämtade inspiration till nya metoder att lära ut matematik.

Sidan uppdaterad 2013-04-26