Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-03-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-03-15

Carina Ihlström Eriksson lämnar uppdraget som prorektor

Carina Ihlström Erikssons förordnande som prorektor går ut den 30 juni. Hon har tackat nej till en förlängning av uppdraget. Högskolestyrelsen kommer att ta upp frågan om ny ställföreträdande rektor på sitt nästa möte den 11 april.

– Anledningen är att jag vill få mer tid att satsa på forskning, nya projekt och mina doktorander, vilket har varit svårt att kombinera med prorektorskapet, säger Carina Ihlström Eriksson.

Under våren ska hon slutföra de uppdrag och projekt som hon har ansvarat för i rollen som prorektor. Meriteringsprogrammet för kvinnor kommer hon emellertid att leda även fortsättningsvis.

Var vikarierande rektor

Carina Ihlström Eriksson utsågs till prorektor 2010. Under nio månader, efter att Romulo Enmark slutade som rektor och innan Mikael Alexandersson var på plats, var hon vikarierande rektor.

– Jag har lärt mig oerhört mycket under dessa tre år. Jag är tacksam för att jag har fått denna chans och tar med mig mina erfarenheter när jag nu går tillbaka till MI-lab på IDE-sektionen, säger hon.

Styrelsen utser ny ställföreträdande rektor

I januari 2011 togs bestämmelserna om prorektor bort ur högskoleförordningen i samband med den så kallade autonomireformen. Enligt nuvarande förordning ska rektor alltid ha en ställföreträdare, som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst.

Att utse rektors ställföreträdare är högskolestyrelsens uppgift. Vid sitt nästa sammanträde, den 11 april, kommer styrelsen för Högskolan i Halmstad att påbörja processen så att en ny ställföreträdare kan tillträda den 1 juli.

Text: IDA LÖVSTÅL
Bild: PATRIK LEONARDSSON

Carina Ihlström Eriksson.

Sidan uppdaterad 2013-03-15