Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-12-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-12-04

Christer Fuglesang inspirerade på välbesökt konferens

"Möt eleverna på deras plan. Försök plocka upp det som intresserar dem", sade astronauten Christer Fuglesang under sin föreläsning på Högskolan i Halmstad. Framträdandet ingick i konferensen Smil(e) som handlade om vikten av att locka skolelever till de naturvetenskapliga ämnena.

Bærtlingsalen var helt fullsatt när den förste svensken i rymden, Christer Fuglesang, föreläste på Högskolan i förra veckan. Han medverkade i projektet Smil(e):s spridningskonferens, som under två dagar fokuserade på hur vi kan väcka intresse för naturvetenskap, teknik och matematik hos skolungdomar.

– Det finns alldeles för många barn och ungdomar som inte vill läsa naturvetenskapliga ämnen. Det är ett stort samhällsproblem som vi måste tackla omedelbart. Ett sätt att göra det är att sätta in naturvetenskap i ett sammanhang som utgår från elevernas egna intressen och frågor, säger Håkan Cajander, projektledare för Smil(e) och utvecklingsledare på Regionalt utvecklingscentrum, en del av Sektionen för lärarutbildning vid Högskolan i Halmstad.

Pragmatiska metoder

Konferensen pågick den 28–29 november och syftet var att sprida resultaten av Smil(e). Ett projekt vars mål har varit att skapa nya pedagogiska metoder, bättre samarbete mellan skola, näringsliv och forskning, samt ett gemensamt forum för gränsöverskridande lärande inom naturvetenskap.

– Förutom att vi måste locka fler barn och ungdomar, så finns det även ett skriande behov av lärare inom naturvetenskap, teknik och matematik. Sett ur det perspektivet spelar ett projekt som Smil(e) en viktig roll, säger Håkan Cajander.

Projektet har pågått i tre år, och har involverat 600 lärare och 1 000 elever från 60 skolor i Sverige, Norge och Danmark. Metoderna har varit pragmatiska.

– Vi har gett projektdeltagarna väldigt fria händer. Tanken har varit att undersöka vad som fungerar och inte fungerar helt enkelt, säger Håkan Cajander.

Under konferensen hölls över 30 seminarier. 40 olika delprojekt visades upp, och en minimässa med presentationer av lärare och elever anordnades. Sammanlagt lockade arrangemanget cirka 650 deltagare.

Många ville se Christer Fuglesangs föreläsning.

Fuglesang bra förebild

Störst publik uppmärksamhet fick nog Christer Fuglesang – Sveriges förste astronaut och adjungerad professor vid KTH. Under torsdagen höll han två föreläsningar: en för konferensdeltagare och andra intresserade, och en för elever och studenter. Temat var hans egna rymdfärder till ISS – den internationella rymdstationen. Han betonade vikten av att utnyttja rymden för att få skolungdomar att engagera sig i naturvetenskap.

– Det finns bara en Christer Fuglesang. Han är ett bra exempel på hur viktigt det är med goda förebilder för att fånga elevernas intresse, berättar Håkan Cajander.

Både projektet och konferensen har gett goda resultat. Bland annat kunde många deltagare knyta värdefulla kontakter.

– Den största vinsten är att Smil(e) nu lever vidare i form av många nya samarbeten över hela Skandinavien, säger Håkan Cajander.

Text: JOACHIM BRINK
Bild: LOUISE LANTZ

Sidan uppdaterad 2013-12-06