Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-01-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-01-24

Dubbel glädje vid examensceremoni

Glädjen stod högt i tak i Malcussalen på Högskolan i fredags. Lagom till examensceremonin för ett 60-tal sjuksköterskor blev det klart att Högskolans sjuksköterskestudenter hamnar i topp i Sverige när det gäller hur många som blir godkända på den skriftliga slutexaminationen. 

Nationell klinisk slutexamination är ett prov som genomförs på de flesta sjuksköterskeutbildningar i landet. På provets skriftliga del, som hålls samma dag och är gemensam för de anslutna lärosätena, visar studenter från Högskolan i Halmstad bäst resultat. Hösten 2012 hade sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan i Halmstad störst andel godkända studenter i Sverige på den skriftliga delen.

Inger Jansson, studierektor för sjuksköterskeutbildningen, är glad över resultatet och tror att en viktig orsak är att utbildningens teoretiska kurser ofta är upplagda utifrån patientfall. Studenterna har också en stor andel verksamhetsförlagd utbildning.

– Eftersom provet är uppbyggt på patientfall tror jag att vi har en stor fördel av att studenterna tillbringar stor del av studietiden ute i verksamheterna där vi jobbar med att knyta samman forskning, teori och praktik, säger hon.


Hannah Tyler och Matilda Andersson prisades för sin kandidatuppsats.

Examensceremoni i större format

Inger Jansson och studenterna fick det glädjande beskedet samma dag som årets stora examensceremoni för sjuksköterskor på Högskolan i Halmstad. Tillställningen var den första där sjuksköterskestudenter från såväl Halmstad som från Varberg examinerades samtidigt.

– Tidigare har studenterna själva planerat och organiserat sin egen examen på var sitt håll, men vi har länge arbetat för att göra en gemensam ceremoni formad av oss, och nu var det dags, säger Inger Jansson.

I dag bedriver Högskolan i Halmstad sjuksköterskeutbildning på två orter i Halland – i Halmstad och i Varberg. Detta för att dels få en bättre geografisk spridning i regionen för de studerande, dels för att skapa ett länstäckande samarbete med regionens olika sjukhus.

– Vi jobbar mycket med samverkan och har ett bra samarbete med Region Halland och kommunerna i Halland, och då är det viktigt att vi finns där vården i länet bedrivs. Vår utbildning består av 30 veckors verksamhetsförlagd utbildning, det vill säga praktik, och då är det bra att vi finns på två orter, förklarar Inger Jansson.


Första gemensamma examen

Fredagens ceremoni var alltså den första där sjuksköterskestudenter från de två orterna tog gemensam examen. Under den högtidliga ceremonin, som innehöll mingel, tal och sång av Högskolans kör Köörmit, fick studenterna ta emot sin sjuksköterskebrosch, som delades ut av studierektor Inger Jansson. Hon berättar att broschen har sin alldeles speciella betydelse för dess bärare.

– Det är en gammal fin tradition, men i broschen går det också att utläsa vilken skola man har gått på, och under vilken tidsperiod, förklarar hon.

Även representanter för Vårdförbundet i Halland fanns på plats för att dela ut pris för bästa kandidat-uppsats bland förbundets studiemedlemmar. I år gick priset till Matilda Andersson och Hannah Tyler för uppsatsen ”Avvikelserapportering – Faktorer som påverkar sjuksköterskans beslut att inte rapportera avvikelser”. Priset är 5 000 kronor.

”Ett yrke med bredd”

På senare år har man på Högskolan i Halmstad sett ett allt större sökandetryck på sjuksköterskeutbildningen. Inför våren 2013 var det, enligt Inger Jansson, cirka 1 900 sökande till programmets 70 platser. Orsaken till detta tror hon beror på flera saker:

– I första hand får man ett yrke som är internationellt gångbart. Man får också ett yrke med en enorm bredd, som innebär att man kan jobba inom en rad olika områden.

Det finns även stora möjligheter till vidareutbildning för den som har genomgått utbildningen. Högskolan erbjuder i dag inte mindre än åtta vidareutbildningar inom olika specialiteter.

Hur ser det ut på arbetsmarknaden för nyutexaminerade sjuksköterskor?

– När man har gått klart sin treåriga utbildning är man i princip redan headhuntad till ett jobb. Det är ett enormt stort behov av sjuksköterskor i dag på arbetsmarknaden. Och tack vare att studenterna har mycket verksamhetsförlagd utbildning finns chanserna till kontakter med arbetsgivare redan under praktiktiden för våra studenter, konstaterar Inger Jansson.

Text: CHRISTER PERSSON OCH IDA LÖVSTÅL
Bild: ANDERS ANDERSSON


Inger Jansson, studierektor för sjuksköterskeutbildningen.

Sidan uppdaterad 2013-01-24