Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-01-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-01-25

Ett annorlunda klimat – på flera sätt

Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap, berättar i sin andra krönika om vistelsen som gästprofessor i Melbourne. Han funderar över skillnader och likheter mellan Sverige och Australien – till exempel om klimatskillnader i både seminariekultur och väder.

”Same same but different …” På personalmötet på La Trobe University i Melbourne talade rektorn om den nya strategiska planen för de kommande fem åren. Slutsatserna av den omvärldsanalys som ligger till grund för besluten om La Trobes framtid, är i stort desamma som rektorn på Högskolan i Halmstad drar. Framtiden handlar här, i likhet med på Högskolan i Halmstad, om att öka forskningsvolymen men också om att växa (från 26 000 till 33 000 studenter). Det talas om samarbete över ämnesgränser, samverkan med andra universitet, minskade statsanslag och om profilering. När det gäller betoningen av samverkan utanför universitetet finns dock en viktig skillnad mellan länderna. I Sverige ska forskning främst bedrivas för att utveckla produkter, starta nya företag, etcetera. Här ägnade rektorn en relativt stor del av sitt anförande åt att betona universitetets och forskningens roll för samhällsutvecklingen i stort och inte minst för att bidra med kunskap för att minska orättvisor och ojämlikhet. Sociala frågor och samverkan med det offentliga och med organisationer i det civila samhället är högt prioriterade.

Trots att det har varit sommarlov här ett tag är det mycket som sker på universitetet. Forskningsseminarierna och konferenserna avlöser varandra och ansökningsskrivande och artikelskrivande pågår för fullt. Förutsättningarna för forskarna här är lite bättre än på Högskolan i Halmstad, det finns till exempel mer medel för att initiera projekt som man sedan kan söka finansiering för och fler forskare har forskning som sin ”enda” uppgift. Samarbete mellan olika discipliner är naturligt och vanligt förekommande.

Nyligen deltog jag i ett seminarium där sex professorer, från olika ämnen, kreativt utvecklade en gemensam forskningsansökan. Förutom intrycket av prestigelöshet och avsaknad av revirtänkande tar jag med mig det seriösa men samtidigt lättsamma seminarieklimatet. Det är alltid intensiva diskussioner i ett åsiktstillåtande klimat där olika uppfattningar bryts mot varandra och samtidigt väldigt roligt. Gång på gång skrattas det hjärtligt. Jag frågade en engelsk forskare som för några år sedan flyttade till Australien varför hon gjort det valet. Svaret kom direkt: ”Människor är gladare här. De jobbar minst lika hårt som på andra håll men de är mer avslappnade och har roligare på jobbet”.

Ett exempel på det var häromdagen när det var Morning Tea på institutionen. Den nya Head of School skulle presentera sig och en nydisputerad doktor skulle firas liksom en nytryckt forskningsrapport om en studie av barn- och ungdomsvård för Aboriginal People. Under morgonteet, som visade sig bestå av champagne och småkakor, blandades viktig information och diskussioner med skrattsalvor.

Det är lätt att finna sig tillrätta i Australien. Trots kängurur, bush-fires och vänstertrafik är det mycket som liknar det jag är van vid hemifrån. I en nyligen publicerad rankning över bästa länder att bo i kom Sverige på tredje plats och Australien på fjärde. Hade rankingindex inkluderat vädret, den fantastiska naturen, den spännande kulturen och de glada människorna är frågan om inte Australien hade gått förbi Sverige… I morgon, den 26 januari, är det förresten Australia day. Då är det väl bara att ta seden dit man kommit och fira med ”the fantastic trio of Barbecue, Beach and Beer”, eller?

MAGNUS TIDEMAN

Magnus Tideman är sedan november gästprofessor vid La Trobe University i Australien.

Sidan uppdaterad 2013-01-25