Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-11-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-11-18

Högskolans jubileumsvecka i bilder. Fotografer: Anders Andersson, Joachim Brink, Emelie Andersson, Jennifer Larsson, Ida Lövstål

Festlig jubileumsavslutning med akademisk högtid

Doktorshattar, professorscaper, blommor, trumpetfanfarer och högtidstal. Högskolans 30-årsjubileum fick i fredags en vacker och festlig avslutning med akademisk högtid och professorsinstallation. 

I en vecka har Högskolan uppmärksammat 30-årsjubileet, bland annat genom att bjuda in allmänheten till öppna föreläsningar, seminarier, filmvisningar och rundvandringar. 

Fredagen den 15 november var det dags för höjdpunkten på firandet då fem professorer installerades i sina ämbeten, tre doktorer promoverades och många andra uppmärksammades för akademiska eller pedagogiska insatser. Det var Högskolans åttonde professorsinstallation. 


Vid fredagens professorsinstallation installerades fem professorer.

”Allt är möjligt”

Allt som har hänt sedan 1983, då Högskolan inrättades som självständigt lärosäte, gick som en röd tråd i flera av talen under akademisk högtid. Karin Starrin, högskolestyrelsens ordförande, gav i sitt välkomstanförande en historisk tillbakablick över hur Högskolan har utvecklats från ett litet utbildningslärosäte till ett starkt forskningslärosäte. 

– Sedan 1999, då Högskolan höll sin första professorsinstallation, har 47 professorer installerats. Nu är vi uppe i 52. Högskolans utveckling är imponerande och visar att allt är möjligt, sa hon. 

Rektor Mikael Alexandersson beskrev i sitt tal hur det lilla frö som såddes redan på 1970-talet nu har vuxit till en hel park. Högskolan har vuxit från ett 40-tal anställda och 390 studenter till 600 anställda och 9 000 studenter. Men han poängterade att det viktigaste inte är att Högskolan har ökat i volym, utan att Högskolan har spelat roll. Lärosätet har bidragit till att utveckla samhället och skapa värden.  

– En högskola ska tillföra samhället rikedom. Och det handlar inte bara om ekonomiska värden, utan värden som rättvisa, öppenhet och respekt. 

Globala infallsvinklar

Lars Danielsson, Sveriges ambassadör i Sydkorea, bjöd i sitt anförande på globala perspektiv. Han beskrev hur vi, i ett litet land långt uppe i norr, har mycket att vara stolta över och värna. Freden, öppenheten, utbildningssystemet och – inte minst – tilliten. 

– Det som har gjort vårt land, vår region och vår stad så framgångsrik är att vi gör något i större utsträckning än många andra – vi litar på varandra. Ett samhälles styrka ligger i hur mycket vi litar på dem utanför vår familj. Det är något vi måste värna och försvara, sa han. 

Professorer installerades

Så var det dags att installera Högskolans fem nya professorer i sina ämbeten: Magnus Holmén, Mohammad Mousavi, Pernilla Nilsson, Tomas Nordström, och Ingela Skärsäter. Installationen förrättades av rektor Mikael Alexandersson. I enlighet med de akademiska traditionerna fick de fem nya professorerna en professorscape, som ett tecken på värdighet, diplom samt trumpetfanfarer. Installationen avslutades med uppvaktning av Högskolans gästprofessorer och adjungerad professor. 

Ingela Skärsäter tar emot diplom av rektor Mikael Alexandersson under installationen.

Vid årets högtid promoverades även hedersdoktor Maj-Britt Sandlund samt tre av Högskolans egna doktorer: Anita Pinheiro Saint´Anna, Navid Ghannad och Annette Böhm. Promotor var professor Bertil Svensson. Han framförde även Högskolans tack till de doktorer som har avlagt dokorsexamen vid andra lärosäten. Thorsteinn Rögnvaldsson framförde tack till nya docenter.

Pedagogiskt pris och meriterade lärare

Under akademisk högtid uppmärksammades även förtjänstfulla pedagogiska insatser vid lärosätet. Rektor delade ut Högskolans pedagogiska pris för 2012 till Gunnar Weber samt priset för år 2013 till Ove Svensson. För första gången uppmärksammades även pedagogiskt meriterade lärare vid Högskolan i Halmstad: Cecilia Björkén Nyberg, Anna Fåhråéus, Bertil Gustafsson, Jeanette Sjöberg, Jenny Ståhl och Ingrid Svetoft.

Slutligen höll studentkårens t.f. ordförande Victor Rundquist ett uppskattat tal där han bland annat lyfte fram studentkårens betydelse för studier och studentliv. 

Högtiden ramades in med musik av violinister från Halmstad kulturskola, solist Caroline Andersson, pianist Karin Andersson samt trumpetaren Fredrik Davidsson. Presentatör under högtiden var doktorand Malin Lindwall Ehrnlund.

Dagen och firandet avslutades med en bankett på Hotell Tylösand för Högskolans medarbetare och inbjudna gäster. 

Text: IDA LÖVSTÅL
Bild: ANDERS ANDERSSON


Annette Böhm promoverades till doktor och fick motta kransen, frihetens symbol.

Rektor Mikael Alexandersson.

Doktorerna hedrades med diplom, som ett tecken på värdighet.

Sidan uppdaterad 2013-11-24