Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-11-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-11-26

Forskning och nya samarbeten i fokus för Brasilienbesök


Hallå där … 

… Anita Pinheiro Sant'Anna, biträdande universitetslektor på IDE-sektionen, som nyligen besökte Brasilien för att presentera Högskolan i Halmstads forskning om fordonskommunikation och intelligenta fordon vid Swedish Excellence Seminars. 

Vad handlande seminariet om? 
– Det var ett sätt att visa Högskolans forskning och försöka attrahera nya samarbetspartner. Seminariet var en del av ett större arrangemang för att stärka de svensk-brasilianska banden, och förutom delegationer från sex svenska lärosäten deltog bland andra kung Carl XVI Gustaf, som invigde Nobelmuseets utställning i São Paulo.

– Jag presenterade Högskolan i Halmstads forskning inom fordonskommunikation och intelligenta fordon. Fokus för seminariet var ”Urban Future”. Det handlande om hur framtidens städer kommer att se ut och hur vi hanterar framtidens utmaningar. Det hölls många intressanta föredrag som gav olika perspektiv på detta. 

Ledde resan till något konkret?
– Tyvärr var det inte så stort deltagande från universitet i Brasilien som jag hade hoppats, men jag fick en bra kontakt på den brasilianska motsvarigheten till Energimyndigheten inom mitt nuvarande forskningsområde – smarta elnät. Det var också spännande att möta forskare från de andra deltagande lärosätena i Sverige.

Hur kan vi hitta nya samarbetspartner i till exempel Brasilien?
– Besök av det här slaget är ett sätt att visa upp vår forskning och kan vara ett bra första steg. Men för att hitta nya partner behövs även andra vägar och strategier. Personligen tror jag på att identifiera specifika forskargrupper som vore intressanta för oss att samarbeta med, och ta direktkontakt. 

Hur kändes det att representera Högskolan och Sverige?
– Jag är själv från Brasilien, från ön Florianopolis i söder, och flyttade till Sverige för sex år sedan. Därför var det extra roligt att få representera Högskolan och vår forskning. Fast det kändes nervöst när jag var den som skulle företräda Högskolan i Halmstad bland de övriga lärosätenas rektorer och vicerektorer. 

Varför är Brasilien ett prioriterat land för nya samarbeten?
– Brasilien är ett jättestort land som har vuxit snabbt i betydelse. Här finns starka ingenjörsutbildningar och teknisk forskning inom många olika fält. De är till exempel starka inom förnybar energi, mikrobiologi och cancerforskning. Även från politiskt håll finns tydliga signaler att prioritera samarbeten med Brasilien. 

Text och bild: IDA LÖVSTÅL

Fotnot. Från Högskolan i Halmstad deltog även Stig Perttu, Studerandeavdelningen, Jörgen Carlsson, IDE, Edison Pignaton de Freitas, IDE, och Alessandra Rodrigues Padilha, Enheten för strategiskt stöd. Förutom Högskolan i Halmstad deltog delegationer från Lunds universitet, KTH, Uppsala universitet, Linköpings universitet och Mälardalens högskola. Seminariet ägde rum i São Paulo och Porto Alegre den 11–12 samt 14 november.


Anita Pinheiro Sant'Anna

Sidan uppdaterad 2013-11-26