Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-02-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-02-18

Forskningsfinansiärer besökte Högskolan

Flera forskningsfinansiärer besökte nyligen Högskolan i Halmstad för att ge råd och föra dialog med forskare och administrativ personal om framtidens forskningsfinansiering.

Besöket är en del i satsningen på ökat forskningsstöd och genomfördes i samarbete med Högskolans meriteringsprogram för kvinnor.

Företrädare för Vinnova, KK-stiftelsen, Vetenskapsrådet och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap deltog i panelsamtal och svarade på frågor från det 50-tal personer från Högskolans olika verksamheter, Region Halland och halländska kommuner, som deltog under dagen.

Återkommande träffar

– Vi fick många goda råd av finansiärerna. Ett som vi inom forskningsstödet särskilt kommer att arbete vidare med, är att organisera lokala peer review-aktiviteter inför finansiärernas huvudutlysningar, säger Max Lundberg, Enheten för kontaker och samverkan (EKS), som har fått uppdraget att bygga upp och utveckla forskningsstödsverksamheten.

Träffar med finansiärer kommer att bli ett återkommande arrangemang, lovar han.

– Det är inte bara uppskattat av våra forskare utan även finansiärerna utryckte att de uppskattar att få komma ut och få direktkontakt med forskare.

Forskningsfinansiärer. Johan Lindberg, Vinnova, Lars Wärngård, FAS, Maria Thuveson VR, Erik Litborn, Vinnova, och Anna Tegnesjö, Vinnova. Susanne Andersson från KKS saknas på bilden.


Under eftermiddagen informerade Johan Lindberg, Vinnova, om EU:s kommande ramprogram Horisont 2020 som är en satsning på ungefär 70 miljarder euro till forskning och innovation. Om Sverige lyckas lika bra som i Sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling, FP7 2007–2013, kan Horisont 2020 innebära uppemot 400 miljoner euro per år till svensk forskning och innovation.

Mareike Lutz ny EU-koordinator

I Högskolans nya satsning på forskningsstöd är en av huvuduppgifterna att stödja forskningsmiljöerna i att öka andelen externfinansiering för forskning. Den nya organisationen ska bland annat vara rådgivande i samband med forskningsansökningar – inte minst för att öka antalet framgångsrika ansökningar inom EU:s ramprogram och andra särskilda forskningssatsningar som görs av EU. Som ett led i utformningen av den nya organisationen har Mareike Lutz nyligen anställts som EU-koordinator med placering på nuvarande EKS.

Arbetet med att tillsätta tre forskningsstödskoordinatorer, som rekryteras internt på lärosätet, pågår och förväntas vara klart under våren.

Text och bild: NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Sidan uppdaterad 2013-02-18