Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-04-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-04-08

Forskningsutveckling på workshop för Högskolans ledning och forskningsledare

I dag inleds en tvådagars workshop i Båstad där Högskolans ledning samt forskningsledare och ytterligare några forskare deltar. Temat för workshopen är forskningens utveckling, mål och strategier.

– Mina förväntningar på dagarna är att när vi lämnar Båstad på tisdag så har en gemensam bild och förståelse vuxit fram över vart vi som forskningslärosäte är på väg och vad var och en av deltagarna tillsammans med sina medarbetare kan bidra med för att vi ska nå målen. Dagarna ger också viktigt underlag för KK-miljön Forskning för innovations målformulering för perioden 2015–2017, säger Bertil Svensson, programchef för Forskning för innovation.

Kritisera, värdera, omformulera

Initiativet till workshopen är sprunget ur KK-miljöprocessen, men perspektivet kommer under dagarna i Båstad att vara utökat till hela Högskolans forskning. Deltar gör bland andra ledare för alla forskningsmiljöer, sektionschefer, ledare för nämnder, forskningens stödverksamhet och för förvaltningen. Totalt är ett 30-tal personer anmälda till workshopen.

– Vi kommer att arbeta med Högskolans mål- och strategiformuleringar. Vi kommer att kritisera, värdera, formulera, omformulera och prioritera, berättar Max Lundberg, koordinator för Forskning för innovation.

Externa synpunkter

Underlag för arbetet är bland annat Forsknings- och utbildningsstrategin (FUS:en, som ännu inte är beslutad), KK-miljöns verksamhetsplaner, Budgetunderlag 2014–2016 och Högskolans årsredovisning.

Under eftermiddagen den 9 april kommer Forskning för innovations rådgivande grupp, Advisory Board, att ansluta för att ge inspel och synpunkter på arbetet. I Advisory Board ingår företrädare för företag, offentlig sektor och andra intressenter som Högskolan samarbetar med.

NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Sidan uppdaterad 2013-04-08