Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-09-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-09-24

Framtida utbyten i fokus för besök från Australien

Denna vecka har Högskolan besök av Maureen Long från La Trobe University i Melbourne. Syftet med besöket är i första hand att diskutera långsiktigt student- och lärarutbyte inom socialt arbete och handikappvetenskap.

– Socialt arbete och arbete med personer med funktionshinder är viktiga områden där vi har mycket att lära av varandra. Välfärdssystemen ser delvis olika ut i Australien och Sverige, liksom utbildningarna på universitetsnivå, och olikheterna kan berika utvecklingen i båda länderna, säger Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad, och den som har initierat samarbetet med Maureen Long under sin vistelse på La Trobe University tidigare i år.

Skillnader och likheter kartläggs

Maureen Long, som är ”Head of Department for Social Work and Social Policy” vid sitt universitet, träffar under veckan lärare och forskare på Högskolan, föreläser för studenter om australienska förhållanden. Tillsammans med Helena Eriksson, studierektor för Högskolans program Organisering och ledning av arbete och välfärd, kartlägger Maureen Long likheter och skillnader i utbildningsprogram och diskuterar olika möjligheter för kortare eller längre utbyte.

– Planen är att några lärare från Högskolan under början av nästa år ska besöka La Trobe för att då bestämma den exakta utformningen av det långsiktiga samarbetet. Förhoppningsvis kan samarbete efter hand även utvidgas till andra ämnesområden. La Trobe är ett stort universitet med många framgångsrika utbildningar och internationellt erkänd forskning, berättar Magnus Tideman.

Vad förväntar sig då Maureen Long och La Trobe University av samarbetet med Högskolan i Halmstad?

– I en globaliserad värld är det nyttigt att lära av andra länder, hur deras system och kontext ser ut och vad det betyder för utformning och organiserande av stöd och service till utsatta grupper. Det svenska sociala arbetet är intressant för oss i Australien, inte minst för att ni här har en mer generell välfärd än vi. Dessutom har vi mycket att lära av varandra när det gäller framgångsrika undervisningssätt. Särskilt behöver vi utveckla vår förmåga att ta emot och behålla studenter som kommer från, i högre utbildning, underrepresenterade grupper, säger Maureen Long.

Att få svenska studenter att läsa i Australien är kanske inte svårt men hur ska man motivera australiensiska studenter att åka till Sverige?

– De flesta av våra studenter räknar med att göra en studieperiod ”overseas”. Eftersom vi inte är så bra på andra språk än engelska, måste det vara ett land där det är möjligt att läsa kurser på engelska. Och det är det ju här på Högskolan i Halmstad. Det finns studenter hos oss som har varit på utbyte i Sverige och de är mycket entusiastiska när de kommer tillbaka hem, så jag tror verkligen på att studenter kommer att vilja komma hit till Högskolan i Halmstad, konstaterar Maureen Long.

Fotnot. På fredag lägger Therése Mineur, Högskolan i Halmstad, fram sin avhandling i ämnet handikappvetenskap.länk till annan webbplats

Helena Eriksson (till vänster) är lärare och forskare vid Högskolan i Halmstad. Under veckan diskuterar hon framtida utbytesmöjligheter mellan Högskolan och La Trobe University i Melbourne, Australien, med Maureen Long.

Sidan uppdaterad 2013-09-25