Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-03-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-03-27

Gemensam studentexpedition öppnar i höst

I höst öppnar Högskolan en gemensam studentexpedition i glasgången. Där ska studenter från alla sektioner, liksom besökare till Högskolan, få hjälp att hitta rätt och få svar på frågor.

Bygget, som drar i gång inom ett par veckor, beräknas vara klart i november. Expeditionen ersätter då sektionernas fem expeditioner, internationella avdelningens så kallade ”front desk”, studerandeavdelningens expedition och Högskolans reception.

– Det innebär att det blir en ingång till alla frågor, oavsett vilken sektion man tillhör eller vilket ärende man har. Tanken är att göra det tydligt för studenter och besökande, och att genom samordningen säkerställa god service, kompetens och kvalitet, säger Brita Lundh, chef för studerandeavdelningen.

Två tjänster har utlysts internt

Studentexpeditionen hör organisatoriskt till studerandeavdelningen. Två anställningar har utlysts internt, och de tre anställningarna i dagens reception planeras att flyttas över till den nya expeditionen. Ärendet är MBL-förhandlat men rektor har ännu inte fattat beslut i frågan.

– Vi börjar i lite mindre skala och kommer att utöka bemanningen när det finns särskilt behov. Vid terminsstarter, när det är extra hårt tryck, kan till exempel personal från studerandeavdelningen, IT-avdelningen eller sektionerna finnas på plats för att ta hand om specifika frågor, säger Brita Lundh.

Bygga upp en kunskapsbank

För de personer som ska arbeta i expeditionen väntar utbildningar och förberedelser. Deras första uppgift blir att, i samverkan med sektioner och berörda avdelningar, utforma verksamheten utifrån de behov som finns. Här kommer också utredningen om studieadministration, som just nu genomförs av företaget Prové, att bli en pusselbit.

– Planerna är att låta detta växa fram successivt. Vi behöver bygga upp en gedigen kunskapsbank. Men alla frågor kommer inte att kunna hanteras av expeditionen, därför ska vi också ta fram ett ärendehanteringssystem för de frågor och ärenden som ska slussas vidare, säger Brita Lundh.

Dagens reception byggs ut

Expeditionen ska ligga i glasgången i anslutning till dagens reception, som ska byggas ut och öppnas upp. Expeditionen kommer även att innefatta företaget Maxkompetens nuvarande lokaler. Det utrymme som i dag används av Hälsoteknikcentrum Halland, precis till höger om entrén, kommer att bli utställnings- och mötesyta.

Den administrativa översynen 2009 visade att det fanns ett stort intresse för en gemensam studentexpedition bland studenterna. 2010 startade Högskolan en utredning om frågan. Den har sedan dess utretts i flera steg och nu är det alltså dags för planerna att ta konkret form.

Text och bild: IDA LÖVSTÅL


Brita Lundh, chef för studerandeavdelningen.

Sidan uppdaterad 2013-03-27