Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-10-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-10-15

Givande diskussioner när Björklunds statssekreterare besökte Högskolan

Den 10 oktober besökte Peter Honeth – Jan Björklunds statssekreterare – Högskolan i Halmstad. Förutom rundvandring i bland annat Rydberglaboratoriet ledde besöket även till en givande diskussion om Högskolans utveckling.

– Vi har ofta besök av politiker men detta är första gången som statssekreteraren hos utbildningsministern besöker oss. Det var ett viktigt besök eftersom Peter är både mycket kunnig och drivande inom högskoleområdet. Han är ofta arkitekten bakom utbildningsreformer och har präglat den högre utbildningen under decennier. Hans inflytande är med andra ord stort. Att både få visa upp Högskolan och beskriva hur vi tacklar framtiden var viktigt. Och Peters insiktsfulla kommentarer om vår verksamhet gav oss en hel del att tänka på, säger Mikael Alexandersson, rektor på Högskolan i Halmstad.


Under besöket på Högskolan fick Peter Honeth bland annat en visning av Hjärnverket. Här med Pernilla Nilsson, vicerektor med ansvar för grundutbildningen,

Teach for Sweden

En av anledningarna till Peter Honeths besök är att Högskolan i Halmstad, tillsammans med Karlstads universitet, ingår i Teach for Sweden. Ett projekt vars mål är att råda bot på den stora lärarbrist som finns – i synnerhet inom matematik och naturorienterade ämnen. Målet är att attrahera nya kategorier studenter till lärarutbildningen. 

– Högskolan i Halmstad är ett av de få lärosäten som har sett möjligheterna i detta nya sätt att utbilda lärare – inte minst i naturvetenskap. Efter vad jag har hört om vad som händer här på Högskolan så är det mycket som är intressant, säger Peter Honeth.

Givande diskussioner

Besöksschemat var välfyllt och innehöll besök i Rydberglaboratoriet, Hjärnverket och Hälsoteknikcentrum. Dessutom ingick ett flertal diskussioner om de utmaningar som lärarutbildningarna står inför samt om Högskolan i Halmstads forskning och utbildning. 

– Diskussionerna var mycket givande – det var en möjlighet för oss att föra en dialog direkt. Vi fick en chans att säga vad vi tyckte och han lyssnade och kunde ställa frågor. Vi hade även möjlighet att visa att vi tänker nytt och satsar på innovation. Efter besöket fick jag ett mejl från honom där han berättade att han tycker att Högskolan ”utvecklas på ett mycket positivt sätt”, säger Pernilla Nilsson, vicerektor med ansvar för grundutbildning.

Text och bild: JOACHIM BRINK


Sidan uppdaterad 2013-10-15