Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-12-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-01-31

Gott om studentbostäder i Halmstad

Enligt ett pressmeddelande från Studentbostadsföretagen är kötiden till studentlägenheter i Halmstad bland de längsta i landet. Men uppgiften stämmer inte med verkligheten. I själva verket är bostadssituationen för studenter i Halmstad god.

– Det här är olyckligt och ger en helt fel bild av bostadsläget i Halmstad, säger Patrik Mattisson, ordförande i Halmstads studentkår.

Branschorganisationen Studentbostadsföretagen har gåttut med en rapport där de har jämfört kötiderna till studentboenden runt om i landet. Enligt jämförelsen har Halmstad i snitt 35 veckors väntetid till en studentlägenhet. Halmstad skulle då hamna på plats fyra på listan över vilka studentstäder som har längst bostadsköer.

– Siffran baserar sig på det kommunala bostadsbolaget HFAB:s kölista. Men HFAB är långt ifrån ensam aktör när det gäller studentbostäder i Halmstad. Vi har också många privata aktörer och Kåren förvaltar 600 studentbostäder, säger Patrik Mattisson.

Ingen brist på studentbostäder

I själva verket är bostadsläget för studenter i Halmstad bra, mycket tack vare Kårens egen bostadsförvaltning och förmedling. De flesta har inga problem att hitta boende snabbt. Patrik Mattisson uppskattar att kötiden till Kårens studentboenden ligger på ungefär en månad.

– De boenden som erbjuds kanske inte alltid är de som studenterna helst vill ha, det vill säga en lägenhet med pentry och eget badrum. Men det är fullt fungerande förstahandsboende i korridor eller del i villa.

Kåren erbjuder bostadsgaranti

Varje hösttermin erbjuder Kårens bostadsgaranti. Det innebär att de studenter som ansluter sig till garantin och betalar kåravgift garanteras ett boende, efter att studenten själv har sökt aktivt i två veckor. Garantin har funnits sedan 2008 och Kåren har hittills löst situationen för alla studenter som har sökt boende via garantin.

– Under vårterminen har vi inte någon bostadsgaranti av den anledningen att det inte finns något behov av det då. På höstterminen, när väldigt många studenter kommer på samma gång, har den en viktigare funktion.

”Vilseleder studenter”

Patrik Mattisson är mycket kritisk till rapporten från Studentbostadsföretagen. Han menar visserligen att den som är mycket noggrann kan utläsa att det är HFAB:s kö som åsyftas, men att det är otydligt och missvisande.

– Ska man gå ut med denna typ av rapport måste man ha ordentligt på fötterna, något som inte är fallet här. Det är en undermålig undersökning som vilseleder studenter. Bostadsfrågan är jätteviktig för nya studenter och särskilt olyckligt blir det om det skulle påverka valet av studieort, säger han. 

IDA LÖVSTÅL

Fotnot: Sedan denna nyhet publicerades har studentkåren tyvärr inte möjlighet att erbjuda bostadsgaranti längre, eftersom efterfrågan på bostäder ökat, samtidigt som tillgången på bostäder nu är mindre.

Patrik Mattisson, ordförande för Halmstads studentkår.

Sidan uppdaterad 2015-12-03