Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-12-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-12-18

Grönt ljus för sociologi och socialpsykologi

Utbildningarna i sociologi och socialpsykologi på kandidatnivå vid Högskolan i Halmstad håller hög kvalitet. Det visar Universitetskanslersämbetets uppföljning av förra årets kvalitetsutvärderingar. 

Förra året utvärderade dåvarande Högskoleverket Högskolans utbildningar i sociologi och socialpsykologi som leder till en kandidatexamen. Utbildningarna fick då omdömet ”bristande kvalitet” och fick ett år på sig att åtgärda bristerna. 

Vid uppföljningen, som offentliggjordes i dag, gör UK-ämbetet bedömningen att utbildningarna nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. 

– Detta är ett mycket positivt besked. Vi har under året arbetat med att stärka kvaliteten på olika sätt, bland annat har vi knutit kursinnehåll och examinationsuppgifter ännu tydligare till lärandemålen och vi har stärkt utbildningens forskningsanknytning. Det har varit ett hårt men viktigt arbete ur kvalitetssynpunkt, säger Anna Isaksson, ämnesansvarig för sociologi vid Högskolan i Halmstad.  

Av de totalt 42 utbildningar i sociologi som utvärderades i landet 2012 fick drygt 30 procent – sammantaget 13 utbildningar – omdömet bristande kvalitet. Även Högskolans utbildning i sociologi på magisternivå fick då omdömet ”bristande kvalitet”. Högskolan har sedan dess avvecklat magisterutbildningen i sociologi och därför har detta inte följts upp. 

IDA LÖVSTÅL

Sidan uppdaterad 2013-12-18