Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-02-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-02-12

Halländska riksdagspolitiker besökte Högskolan

Fem riksdagspolitiker från Halland besökte Högskolan i Halmstad igår. Högskolans profilering mot det innovationsdrivande lärosätet, minskat utbildningsutbud och humanioras framtid var några av frågorna som dryftades.

– Det här är ett sätt för oss att få en samlad bild av Högskolan och över vilka frågor som är aktuella. Jag sitter i näringsutskottet och därför är den här kontakten något som jag särskilt prioriterar. De mindre högskolorna är jätteviktiga ur ett tillväxtperspektiv och regionalpolitiskt perspektiv, betydligt mer än man kanske tror, säger Jennie Nilsson (s), en av de besökande politikerna.

Från Hallandsbänken. Fem av de halländska politikerna i riksdagen besökte Högskolan i Halmstad på måndagen: Ola Johansson (C), Anne Marie Brodén (M), Jenny Petersson (M), Jennie Nilsson (S) och Michael Svensson (M).

Karin Starrin, ordförande i högskolestyrelsen, hälsade besökarna välkomna i Faculty lounge på måndagsförmiddagen. Rektor Mikael Alexandersson gav därefter en allmän beskrivning av läget i Högskolesverige och några av de utmaningar som högskolorna står inför, däribland minskat studentantal, ökade kvalitetskrav och konkurrensutsatthet.

– Högskolan i Halmstads utbildningsutbud ska minskas. Hur detta ska göras är en tuff diskussion för styrelsen och för mig, sa Mikael Alexandersson.

Samtidigt som utbildningsvolymen sjunker ökar kraven på externa forskningsmedel. Mikael Alexandersson berättade om Högskolans omställning från att, i första hand, vara ett utbildningslärosäte till att bli ett forskningslärosäte.


Thorsteinn Rögnvaldsson berättade om Högskolans forskning för politikerna.

Forskning och profilering

Thorsteinn Rögnvaldsson, ordförande i fakultetsnämnden, presenterade Högskolans forskning och forskningsmiljöer. Han berättade bland annat om Högskolans KK-miljö, ansökan om att examinera på forskarnivå inom området hälsa och livsstil, internationella samarbeten och lärosätets omfattande samverkan med omvärlden.

Mikael Alexandersson berättade vidare om läget på utbildningsfronten, till exempel att Högskolan har ansökt om rättigheter att examinera civilingenjörer, och lärosätets strävan att ytterligare utveckla samverkan med kommuner och Region Halland. Besökarna fick också en sammanfattning av Högskolans profileringsprocess mot det innovationsdrivande lärosätet.

Humanioras framtid

Avslutningsvis var det en kort stund för frågor och diskussion, som bland annat handlade om orosmoment inför framtiden, andelen män respektive kvinnor inom akademin, forskningsfinansiering och profilering. Humanioras framtid var också något som lyftes.

– Jag är bekymrad över humanioraämnenas framtid. Jag framför samma önskemål till er som jag nyligen gjorde till Jan Björklund: ni måste säkerställa långsiktigheten inom humaniora. Vid svenska lärosäten sker en demontering av humaniora, och här behövs en samordning, sa Mikael Alexandersson. 

IDA LÖVSTÅL


Rektor Mikael Alexandersson berättade om läget i Högskolesverige och på Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2013-02-12