Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-01-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-12-04

Hög kvalitet för statsvetenskapen

Utbildningen i statsvetenskap på kandidatnivå vid Högskolan i Halmstad håller hög kvalitet. Det visar Universitetskanslersämbetets uppföljning av förra årets kvalitetsutvärderingar. 

Förra året utvärderade dåvarande Högskoleverket Högskolan i Halmstads utbildning i statsvetenskap som leder till en kandidatexamen. Utbildningen fick då omdömet ”bristande kvalitet” och fick ett år på sig att åtgärda bristerna. 

Vid uppföljningen, som offentliggjordes i dag, gör UK-ämbetet bedömningen att utbildningen i statsvetenskap nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. 

– Det är ett välkommet besked. Vi har utvecklat kursinnehåll, undervisningsmetoder och arbetat fram ett nytt utbildningsprogram – Samhällsanalys och kommunikation. Det har varit en både arbetsam och hälsosam process som har gett resultat, säger Jörgen Johansson, ämnesansvarig för statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. 

Totalt granskades 74 utbildningar inom statsvetenskap och närliggande områden vid landets lärosäten under 2012. Av dem fick nära en tredjedel, 21 stycken, omdömet bristande kvalitet. 

Även Högskolans statsvetenskapliga utbildning på magisternivå utvärderades 2012, och fick då omdömet ”hög kvalitet”.

IDA LÖVSTÅL

Sidan uppdaterad 2014-01-20