Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-06-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-06-28

Hög kvalitet på utbildningen i miljövetenskap

Utbildningen i miljövetenskap vid Högskolan i Halmstad håller hög kvalitet, medan utbildningen i miljö- och hälsoskydd får omdömet bristande kvalitet och kommer att följas upp om ett år. Det visar Universitetskanslersämbetets senaste utvärdering.

Universitetskanslersämbetet, UK-ämbetet, utvärderar kontinuerligt kvaliteten på landets högskoleutbildningar. Senast i onsdags presenterades den förra utvärderingen, då området biologi stod under luppen. I dag var det dags för utbildningar i miljövetenskap och närliggande områden. 

Miljövetenskap hög kvalitet

Totalt har 39 utbildningar inom miljövetenskap utvärderats, fördelat på 15 lärosäten. Av utbildningarna får 27 omdömet ”hög kvalitet”, 3 får ”mycket hög kvalitet” och 8 ”bristande kvalitet”. 

Högskolan i Halmstad får omdömet ”hög kvalitet” på utbildningen i miljövetenskap, både på kandidat- och magisternivå.

– Det är naturligtvis ett välkommet besked! Det är en utbildning med bredd och en tydlig samhällskoppling, något som också uppmärksammas som något positivt i utvärderingen, säger Sylvia Waara, studierektor för utbildningen i miljövetenskap och miljö- och hälsoskydd.

Tre av fem visar bristande kvalitet

Högskolan i Halmstad erbjuder även utbildning i miljö- och hälsoskydd upp till kandidatnivå. Tre av de fem utbildningar i landet som har utvärderats inom miljö- och hälsoskydd får omdömet ”bristande kvalitet”, och en av dem är utbildningen vid Högskolan i Halmstad. De andra två får omdömet ”hög kvalitet”. 

– Det är ett tråkigt besked, men läget är långt ifrån nattsvart. Vi har hög måluppfyllelse i alla kriterier utom ett, och det föll vi på. Vi bedriver ett aktivt förbättringsarbete sedan en tid tillbaka och bedömer att vi har goda chanser att klara oss väl framöver, säger Sylvia Waara. 

Uppföljning om ett år

UK-ämbetet kommer inom ett år att göra en uppföljning av de utbildningar som får omdömet bristande kvalitet.

– Miljövetenskap är ett viktigt ämne för oss och det känns bra att utvärderingen visar att vi håller hög kvalitet, säger Ole Olsson, utbildningsnämndens ordförande vid Högskolan i Halmstad. Han fortsätter:

– När det gäller miljö- och hälsoskydd är det naturligtvis tråkigt, men vi kan ändå konstatera att vi ligger förhållandevis bra till, eftersom vi är godkända på de flesta punkter. Den kritik vi får tar vi på stort allvar – vi arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på utbildningarna och utvärderingarna ger värdefull återkoppling till detta. 

Utvärderingen ingår i UK-ämbetets nya system för kvalitetsutvärderingar, där myndigheten granskar hur väl utbildningarna vid lärosätena uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna.

IDA LÖVSTÅL

Sidan uppdaterad 2013-06-28