Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-11-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-09-18

Högskolan får ny logotyp och grafisk profil

I samband med 30-årsjubileet i november kommer Högskolan i Halmstad att byta logotyp och grafisk profil. Bytet är en följd av den profileringsprocess som pågår vid lärosätet, och den nya logotypen och profilen ska på ett bättre sätt uttrycka det som är kännetecknande för Högskolan i Halmstad.

– Efter två års arbete med profileringsprocessen stod det väldigt klart att den nuvarande logotypen inte stämmer överens med de kärnvärden som Högskolan i Halmstad står för, säger rektor Mikael Alexandersson. Vissa av de gamla universiteten använder sitt sigill för att markera tradition, som är deras särprägel. Vi behöver signalera andra värden som svarar mot lärosätets karaktär och viljeinriktning. Vår logotyp och vårt grafiska uttryck ska spegla vår strävan att uppfattas som ett öppet, gränsöverskridande och innovationsdrivande lärosäte. När vi nu också gör en översyn av campusområdet, vilket även innefattar skyltning, fick vi ett bra tillfälle att se över detta.

Behov sedan länge

Det har länge funnits behov av att se över och utveckla Högskolans grafiska profil för att utveckla lärosätets sätt att kommunicera, inte minst när det gäller studentrekrytering. Den senaste utbildningskatalogen gav delvis en försmak av den nya grafiska profil som nu kommer att införas, med nya typsnitt och maner.

Det var reklambyrån Hstd i Halmstad som arbetade fram katalogen, och som också fick i uppdrag att jobba vidare med den grafiska profilen, och med en ny logotyp.

Byrån fick ett antal nyckelord att arbeta utifrån: innovation, trovärdighet, transparens, hög läsbarhet, särprägel, och funktionalitet. Dessutom skulle det finnas någon form av släktskap med den gamla logotypen, framför allt genom att behålla bokstäverna HH och den blå färgen. En annan tanke var att anknyta till Olle Bærtlings formspråk, som präglar hela campusområdet. Tio förslag blev två och till sist ett. Förutom kommunikationsfunktionen har ett antal nyckelpersoner både inom och utom lärosätet lämnat synpunkter på de framtagna förslagen, liksom ledningen och ledningsrådet, och senast högskolestyrelsen vid sitt möte den 13 september. Det har funnits ett brett stöd för den grafiska profilen och den logotyp som har valts.

– Det viktigaste med logotypen är att den kan upplevas i många dimensioner, säger Lasse Svensson på Hstd, som har designat den nya logotypen och profilen. Sedan tycker jag också att den har just en särprägel som gör att den sticker ut bland andra högskolor.

Bytet sker den 11 november

Den gamla logotypen bär tydligt på sin tids design, och känns väldigt traditionell. Högskolan i Halmstad är ju en ung organisation, och får nu en logotyp som signalerar innovation och nyskapande.

– Jag tycker att den nya logotypen återspeglar mycket av lärosätets själ och viljeinriktning, säger rektor Mikael Alexandersson. Reklambyrån har verkligen lyckats fånga alla de värdeord som vi ville ladda den nya logotypen med, och faktiskt lite till.

Hur den nya logotypen ser ut kommer att offentliggöras först när bytet sker den 11 november, som en startpunkt på jubileumsveckan. Därigenom får också jubileet en tydlig riktning mot framtiden. Fram till dess kommer bytet av logotyp och grafisk profil att förberedas på olika sätt, och allt från nya skyltar och wordmallar till pennor och presentartiklar ska tas fram. Det råder redan inköpsstopp av produkter med den gamla logotypen på, vilket betyder att en del saker kan ta slut. 

SELMA SEDELIUS


Den nuvarande logotypen med HH i mitten och bokstäverna Högskolan Halmstad skrivna i cirkel runt en blå rundel är från 1978. Då ställdes inte alls samma krav på en logotyp som i dag – krav som handlar om läsbarhet, tydlighet, funktion i digitala miljöer och möjlighet att trycka i färg och svartvitt på en rad olika sätt.

Sidan uppdaterad 2013-11-11