Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-04-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-04-09

Högskolan har nya utbildningssidor på webben

Nyligen lanserade Högskolan i Halmstad nya utbildningssidor på webbplatsen. De har ny design och ny indelning i ämnesområden, allt för att göra det lätt för besökaren att hitta rätt bland Högskolan i Halmstads 75 program och 250 kurser.

Utbildningssidorna är liksom utbildningskatalogen uppdelade i åtta så kallade landningssidor, ett för varje utbildningsområde. På så sätt ska besökaren snabbt och enkelt få en uppfattning om vad ett utbildningsområde kan innebära och vilka olika utbildningar som finns inom respektive område.

– En nyhet är att webbsidorna har en responsiv design, det vill säga webbsidorna anpassar sig så att användarupplevelsen blir bra oavsett om besökaren använder mobiltelefon, dator eller surfplatta. Det här är en viktig del i vår strävan att målgruppsanpassa webbplatsen, säger Ulrika Hällemarker.

Webbsidorna för Högskolans utbildningar ligger också högre upp i strukturen för att lättare hittas i sökmotorer, och områdestexterna är sökoptimerade.

Informationen på programmens och kursernas webbsidor hämtas liksom tidigare från utbildningsdatabasen Kursinfo. Men nu finns även möjlighet att lägga till ytterligare text, undersidor, länkar och andra element.

– De webbansvariga på sektionerna har nu större frihet att komplettera med det material som bäst passar respektive utbildning. Kanske genom att länka till en film eller lyfta fram eventuella certifieringar eller utmärkelser – sådant som kan få besökaren att välja just Högskolan i Halmstad, säger Ulrika Hällemarker.

Webbsidorna kommer att vidareutvecklas och förbättras kontinuerligt. Arbetet med att avveckla de webbsidor med utbildningsinformation som inte är kopplade till de nya utbildningssidorna kommer inom kort att påbörjas vid sektionerna. 

IDA LÖVSTÅL

Responsiv webbdesign gör det lätt att navigera på Högskolans utbildningssidor i sin mobiltelefon.

Sidan uppdaterad 2013-04-09