Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-09-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-06-27

Högskolan i Halmstad får rätt att ge civilingenjörsexamen

Högskolan i Halmstad får rätt att utfärda civilingenjörsexamen. Det glädjande beskedet lämnade Universitetskanslersämbetet i dag.

– Det här är mycket betydelsefullt – Högskolan i Halmstad har nu passerat ytterligare ett nålsöga som visar att vi uppfyller stränga kvalitetskrav. De nya examensrättigheterna stärker både vår externa position och lärosätets självbild, säger rektor Mikael Alexandersson.

Två civilingenjörsprogram

Beskedet innebär att Högskolan i Halmstad får klartecken att starta två civilingenjörsprogram – ett med inriktning datateknik och ett med inriktning industriell innovation. Det är områden där Högskolan har stark forskning, egen forskarutbildning och sedan många år driver framgångsrika utbildningar.

– Kopplingen mellan grundutbildning och forskning blir nu ännu starkare. Jag är väldigt stolt över lärosätet och alla kompetenta medarbetare, säger Mikael Alexandersson. 

Välkommet besked

Högskolan i Halmstad utbildar sedan tidigare högskoleingenjörer och har 13 ingenjörsprogram på grundnivå, som kan kompletteras med en magister- eller masterutbildning. Att Högskolan nu även får utbilda civilingenjörer är ett välkommet besked.

Leif Nordin, Sektionen för ekonomi och teknik, är ansvarig för den del som rör inriktningen industriell innovation.

– Det känns fantastiskt roligt! Vi kan nu komplettera och vidareutveckla flera av våra starka kort från vår verksamhet inom innovationsområdet och starta ett spännande program där fokus ligger på produktutveckling och affärsutveckling, säger han.

Kvalitetsbekräftelse

Magnus Hållander, chef för Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik, ser beskedet som en viktig kvalitetsbekräftelse.

– Vi är nationellt och internationellt kända när det gäller inbyggda och intelligenta system och det känns jätteroligt att vi nu även får möjlighet att erbjuda ingenjörsutbildning på den högsta nivån inom området, säger han.

Det var i höstas som Högskolan i Halmstad lämnade in en ansökan om att få rätt att examinera civilingenjörer. Sedan dess har UK-ämbetets bedömargrupp granskat ansökan, besökt Högskolan och träffat studenter och lärare för att bilda sig en uppfattning om lärosätets förutsättningar att ge civilingenjörsexamen. I dag fattade UK-ämbetet beslutet att Högskolan i Halmstad uppfyller de höga kvalitetskraven och får examensrättigheterna.

IDA LÖVSTÅL

Fotnot. Civilingenjörsprogrammet med inriktning datateknik startar hösten 2014 och programmet med inriktning industriell innovation startar hösten 2015, under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Sidan uppdaterad 2013-09-30