Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-09-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-02-07

Högskolans forskare på världsledande konferens om idrottsskador

Urban Johnson, professor i psykologi vid Högskolan i Halmstad, är inbjuden till en världsledande konferens inom prevention av idrottsskador: The 4th International Olympic Committee (IOC) World Conference on Prevention of Injury and Illness in Sport, Monaco 2014.

I konkurrens med 200 förslag till symposier blev Urban Johnson och forskningsmiljön CVHI från Högskolan i Halmstad ett av de 24 utvalda.

Tillsammans med två doktorander, Andreas Ivarsson och Ulrika Tranæus, ska Urban Johnson presentera den forskning som bedrivs inom idrottsskadegruppen på CVHI. Titeln på symposiet är: ”A head of injuries: sports injury prevention from a psychological point of view.”

Konferensen går av stapeln den 10–12 april 2014 i Monaco. Det vetenskapliga programmet håller hög kvalitet och världsledande forskare inom prevention av idrottsskador kommer att delta.

Vid den förra konferensen, 2011, deltog drygt 700 personer från 55 länder. Det innebär att detta är den största och mest prestigefyllda kongressen inom prevention av idrottsskador.

Urban Johnson ska ge psykologiska perspektiv på hur man kan förebygga skador inom idrotten.

Sidan uppdaterad 2013-09-18