Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-06-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-06-26

Högskolans utbildning i biologi utvärderad

Högskolan i Halmstads utbildning i biologi visar bristande kvalitet enligt en utvärdering från Universitetskanslersämbetet som presenteras i dag.

Universitetskanslersämbetet, UK-ämbetet, utvärderar kontinuerligt kvaliteten på landets högskoleutbildningar. Den här gången var det dags för utbildningar inom biologi, fysik och statistik samt närliggande huvudområden.

För Högskolan i Halmstads del handlar det om biologi, som erbjuds upp till kandidatnivå, framför allt inom programmet Naturvård och artmångfald. Totalt har 42 utbildningar i biologi och närliggande områden utvärderats, fördelat på 14 lärosäten. Av utbildningarna får 28 omdömet hög kvalitet, åtta får mycket hög kvalitet och sex bristande kvalitet. Högskolan i Halmstad får omdömet ”bristande kvalitet”.

– Det är naturligtvis ett tråkigt besked. Men jag vet att vi är på rätt väg – sedan utvärderingen gjordes har vi arbetat hårt med just den del vi får kritik för. Vi har till exempel infört fördjupande vetenskapliga moment i flera kurser, säger Göran Sahlén, studierektor för programmet Naturvård och artmångfald.

UK-ämbetet kommer inom ett år att göra en uppföljning av de utbildningar som får omdömet bristande kvalitet.

– Vi tar kritiken på stort allvar och kommer att analysera den noga. Utbildningen har utvecklats det senaste året och jag tror att vi har bra förutsättningar för att få godkänt vid uppföljningen, säger utbildningsnämndens ordförande Ole Olsson.

Utvärderingen ingår i UK-ämbetets nya system för kvalitetsutvärderingar, där myndigheten granskar hur väl utbildningarna vid lärosätena uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna.

IDA LÖVSTÅL

Sidan uppdaterad 2013-06-26