Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-04-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-04-26

Högskolan värd för energikonferensen ”Goda krafter”

Hur kan vi samverka för ett långsiktigt hållbart samhälle? Hur skapar vi innovationer inom energi- och miljöområdet? Det är några frågor som diskuteras under energikonferensen ”Goda krafter”, som äger rum på Högskolan i dagarna. Konferensen arrangeras av tio ledande nationella energiorganisationer i samarbete med Högskolan i Halmstad och Halmstads kommun den 25–27 april. 

Mike Danilovic, professor i industriell organisation och debattledare under konferensen, är nöjd över att konferensen hålls just på Högskolan i Halmstad. 

– Det är en bekräftelse på att Högskolan är en viktig aktör i innovations-, energi- och miljösammanhang. Det ger samtidigt externa aktörer möjlighet att lära känna Högskolan bättre och förhoppningsvis utveckla relationerna med oss, säger han.

Konferensen hölls första gången 2012, då ”Goda krafter” bildades av de fyra energiföreningarna Svensk vindkraftförening, Svensk vattenkraftförening, Dala energiförening och Sveriges energiföreningars riksorganisation. Syftet var att gemensamt arbeta för en utveckling inom energieffektivisering och kraft från förnybara energikällor. ”Goda krafter” har sedan dess utvecklats och i dag ingår inte mindre än tio energiorganisationer i konceptet. Projektledare Göran S Eriksson berättar:

– Förnybar energi och ett hållbart samhälle är något som verkligen berör och engagerar människor, vilket inte minst märks på hur fort konceptet har expanderat. ”Goda krafter” ligger helt rätt i tiden.

Högskolan har stark forskning inom området

Att konferensen är förlagd till Högskolan i Halmstad är ingen tillfällighet. Högskolan har flera forskningsgrupper som forskar kring innovation, energi och miljö. 

– Vi har en av Sveriges starkaste forskningsgrupperingar inom vindkraftenergiområdet och fjärrvärmeområdet. Vi har också varit förutseende och tidigt satsat på att vara det innovationsdrivande lärosätet med samhällsrelevanta utbildningar och innovationsrelaterad forskning som ligger i tiden, säger Mike Danilovic.

Just sambandet mellan den nya tekniken och innovationer är en av Högskolan i Halmstads styrkor. 

– Satsningen på ny teknik är inte tillräckligt för att nya innovationer ska kunna bli till. Man måste också tidigt satsa resurser för att hantera kommersialiseringsfrågor så att den teknikinriktade forskningen kan leda till nya produkter på marknaden och nya företag – det vill säga ökad tillväxt och sysselsättning i Sverige. Annars finns risken att forskningsresultat lämnar landet och att det skapas företag på andra platser i världen. Betydelsen av affärsmodeller för att kommersialisera forskningsbaserad kunskap är alltså stor, konstaterar Mike Danilovic. 

Gäster och föreläsare

Under konferensen, som är öppen för allmänheten, får besökarna ta del av det senaste inom energisparande, el och värme från förnybara energislag. Det finns också möjlighet att diskutera innovation, energi och klimat med ledande politiker och företrädare för akademin. Bland de inbjudna gästerna finns flera av riksdagspartiernas energipolitiska talespersoner samt de båda tidigare generaldirektörerna för Energimyndigheten, Tomas Kåberger och Thomas Korsfeldt. Torsdagens invigningstal hölls av Högskolans rektor Mikael Alexandersson och kommunstyrelsens ordförande i Halmstad Carl-Fredrik Graf.

I samband med konferensen finns även en utställning i Visionen där besökarna bland annat har möjlighet att ta sig en titt på världens snabbaste elbil.  


Mike Danilovic gav på fredagen en föreläsning om hur vi kan skapa innovationer inom energi- och miljöområdet.

Göran S Eriksson, projektledare för ”Goda krafter”.

Sidan uppdaterad 2013-04-26