Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-03-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-03-07

Högt betyg för utbildningen i litteraturvetenskap

Utbildningen i litteraturvetenskap vid Högskolan i Halmstad håller hög kvalitet. Det visar Universitetskanslersämbetets senaste utvärdering.

Universitetskanslersämbetet, UK-ämbetet, utvärderar kontinuerligt kvaliteten på landets högskoleutbildningar. Den här gången var det dags för utbildningar i litteraturvetenskap och närliggande områden.

Högskolan i Halmstad erbjuder litteraturvetenskap upp till kandidatnivå. Totalt har 25 utbildningar inom ämnet utvärderats, fördelat på 16 lärosäten. Av utbildningarna får 14 omdömet hög kvalitet, 6 får mycket hög kvalitet och 5 bristande kvalitet. Högskolan i Halmstad får omdömet hög kvalitet.

– Det är naturligtvis mycket glädjande att vi får så bra omdöme. Vi har under många år arbetat medvetet med att utveckla och förbättra utbildningen. Detta visar att vi har lyckats bra, säger Catrine Brödje, chef på sektionen för humaniora.

Utvärderingen ingår i UK-ämbetets nya system för kvalitetsutvärderingar, där myndigheten granskar hur väl utbildningarna vid lärosätena uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna. Tre omdömen ges: ”mycket hög kvalitet”, ”hög kvalitet” och ”bristande kvalitet”.

– Det känns mycket bra att utvärderingen visar att vi håller hög kvalitet. Vi har hängivna och kompetenta lärare och forskare som har stor del i det positiva omdömet vi får, säger Ole Olsson, utbildningsnämndens ordförande på Högskolan i Halmstad.

Fotnot. Universitetskanslersämbetet är en statlig tillsynsmyndighet för högskolor och universitet i Sverige. Myndigheten har ersatt delar av tidigare Högskoleverket, som upphörde vid årsskiftet.

IDA LÖVSTÅL


Sidan uppdaterad 2013-03-07