Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-11-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-11-19

”Jag befinner mig mitt i min empiri”

Frida Stranne är lektor i statsvetenskap på Högskolan i Halmstad och filosofie doktor i freds- och utvecklingsforskning med fokus på amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik. Under 2013–2014 är hon gästforskare vid American University i Washington. Här på Högskolans webbsida kommer vi då och då att få ta del av Frida Strannes betraktelser över hur det är att vara svensk gästforskare vid ett amerikanskt universitet. Här är hennes första betraktelse.

När jag skrev till American University (AU) sommaren 2012 och bad om att möjligen få kontakt med forskare inom mitt eget ”fält”, kunde jag inte drömma om vad som väntade. Och då menar jag inte bara att jag som svar på min fråga om att komma dit en månad eller två blev inbjuden att vara gästforskare där i upp till två år, utan också vilka utmaningar det skulle innebära att få allt praktiskt på plats, liksom för mig personligen. Men jag kunde inte heller ana vilka enorma erfarenheter och upplevelser – personliga och akademiska – det skulle erbjuda mig.

Kongressbyggnaden Capitolium i Washington D.C.

Nu är jag här och det kittlar i varenda forskarnerv i min kropp. Jag
brukar inte bli mållös men får nog erkänna att jag just nu känner mig
oförmögen att på ett rättvisande sätt beskriva vilka känslor som har
följt med på denna resa och vilket enormt äventyr det innebär att vara
här.

Universitetet erbjuder ett nätverk av kollegor som alla är specialiserade i mitt specifika forskningsområde (som väldigt få sysslar med i Sverige) vilket är en fantastisk upplevelse i sig. Den generositet jag möter bland alla här är också överväldigande. Jag befinner mig dessutom ”mitt i min egen empiri” när jag bor och verkar i Washington D.C. ”Allt” som rör amerikansk utrikespolitik (som är mitt forskningsområde) händer och formuleras här. Möjligheterna att på olika sätt kunna delta i, lyssna på och bevaka vad som sägs och görs i olika delar av policyprocessen är i det närmaste outsinliga och ovärderliga. Det faktum att många av mina kollegor på AU har många års praktisk erfarenhet från politikens innersta rum, tillför ytterligare en dimension utöver de forskningskontakter som jag får möjlighet att knyta.

Institutionen för globala studier vid American University.

Eftersom många av aktiviteterna vid universitetet sker kvällstid innebär det att jag kan fylla mina dagar med att samla data genom att närvara vid senatens och representanthusets olika utfrågningar, intervjua rådgivare och politiker eller delta i den uppsjö av öppna konferenser och seminarier som dagligen anordnas av olika policyinstitut här i Washington. Senare på kvällen kan jag delta på kollegors masterkurser, seminarier eller olika gästföreläsningar. Att universitetslivet sjuder av aktivitet på kvällarna kan tyckas konstigt men här jobbar man under andra premisser både som lärare/forskare och som student och alla verkar ytterst nöjda med att undervisa eller gå på kurser på kvällarna – inte sällan så sent som till klockan halv elva!

En park på campus.

Men resan hit var lång och besvärlig. Det har tagit nästan precis ett år att lösa olika praktiska arrangemang med allt från arbetstillstånd, visum och bostad (jag kunde inte förställa mig hur komplicerat det kunde vara) som till att försöka förstå rutiner och regelverk i ett helt nytt samhälle. Att lämna familjen hemma och komma hit ensam var och är också minst sagt en utmaning. Mellan glädjen över allt som finns att tillgå här och den personliga utveckling det innebär, måste man balansera ensamhet, att vara utelämnad åt sig själv och den oro över en mängd saker som följer med alltihop. Och då har jag ändå varit i Washington flera gånger tidigare och vet en del om hur det ser ut och funkar här.

Jag har bara varit här drygt en månad men är redan överväldigad över allt jag redan lärt mig och ödmjuk inför vetskapen om hur mycket mer det finns att ta in och förstå. Hur jag ska kunna förvalta allt – det blir en senare fråga!

Text: FRIDA STRANNE
Bild: PRIVAT


I sin blogg – amerikaanalys.selänk till annan webbplats – ger Frida Stranne ”sitt bidrag till en mångfacetterad analys av hur vi kan förstå utvecklingen i USA och hur detta påverkar omvärlden”.

Bild: ANDERS ANDERSSON

FAKTA OM FRIDA STRANNE

Lektor i statsvetenskap på Högskolan i Halmstad och filosofie doktor i
freds- och utvecklingsforskning med fokus på amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik.

Gästforskare vid American University, Program for US Foreign Policy Studies (september 2013–juli 2014).

Forskningsområde

Idéer, drivkrafter och mönster i amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik.

Forskningsfokus under året

1. Hur man med hjälp av historiska jämförelser kan förstå Obamaadministrationens utrikespolitiska agerande och hur ”Washington” den närmaste framtiden (20 år) kan tänkas möta de utmaningar som USA står inför.

2. Vilka hot och utmaningar mot USA:s intressen artikuleras i de mest inflytelserika tankesmedjorna/lobbyinstituten och vilka strategier föreslås för att möta dessa hot?

Sidan uppdaterad 2013-11-25