Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-10-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-10-07

Kickoff för nätverk för doktorander

Strategier och äventyrsgolf var två punkter på agendan när det i fredags hölls kickoff för Högskolan i Halmstads nya doktorandnätverk.

Ett 20-tal doktorander och forskarstuderande deltog på kickoffen, som hölls på Volkswagen Golf arena i Frösakull. Deltagarna, som kom från samtliga sektioner, fick under dagen både övergripande information om Högskolan i Halmstad och goda möjligheter att nätverka med varandra. 

– Doktorandbarometern visar att många doktorander efterlyser tillfällen att träffa andra forskarstuderande. Det är en stor och viktig grupp för Högskolan och på det här sättet vill vi ge möjlighet att ses under lite annorlunda former och över olika ämnesområden, säger Kristina Örjes, som arrangerade dagen för personalavdelningens räkning.

Ett 20-tal doktorander och forskarstuderande var med på första nätverksträffen på Volkswagen Golf Arena.

Inbjudna talare var vicerektor Pernilla Nilsson, prorektor Thorsteinn Rögnvaldsson och Veronica Gaspes, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden. De berättade bland annat om Högskolans forsknings- och utbildningsstrategi, vad det innebär att arbeta på det innovationsdrivande lärosätet och viktiga framgångsfaktorer under doktorandtiden. Under en ”speeddating” fick deltagarna själva berätta för varandra om sin forskning och väg till Högskolan i Halmstad. På eftermiddagen utmanade doktoranderna varandra på golfbanan och dagen avslutades med middag.

Till våren arrangeras ytterligare en nätverksträff, och projektet ska därefter utvärderas. Förhoppningen är att evenemangen blir årligt återkommande. 

– Vi hoppas också att det ger ringar på vattnet och att deltagarna fortsätter att ha kontakt och nytta av nätverket, säger Kristina Örjes. 

Nätverket vänder sig till samtliga doktorander och forskarstuderande verksamma vid Högskolan i Halmstad, oavsett om de går Högskolans egen forskarutbildning eller är knutna till något annat lärosäte. 

– Vi har utgått från workshoppar och referensgrupper med doktorander och har samarbete med den nystartade doktorandföreningen HRSS, Halmstad Research Student Society, säger Kristina Örjes.

IDA LÖVSTÅL

Pernilla Nilsson, professor och vicerektor med ansvar för grundutbildning, berättade om Högskolans strategiarbete.

Siddhartha Khandelwal, doktorand på IDE-sektionen, lyckades pricka in två hole-in-one.

Adam Duracz berättade om HRSS – Halmstad Research Student Society.

Sidan uppdaterad 2013-10-07