Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-06-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-06-18

Klart med lärarrepresentanter till forsknings- och utbildningsnämnden

I dag avslutades valet av kandidater till forsknings- och utbildningsnämnden. 228 personer deltog i valet och flest röster fick de kandidater som valberedningen hade föreslagit.

Veronica Gaspes, lektor i datavetenskap, är därmed föreslagen till ordförande i nämnden, och Ingela Skärsäter, professor i hälsa och livsstil, till posten som vice ordförande. Valet till ordförande och vice ordförande är rådgivande, eftersom de utses av rektor. Rektor kommer att ta beslut i frågan i nästa vecka.  

  • Däremot är det direktval av de sju lärarrepresentanter som ska ingå i nämnden. Även här gick de flesta röstande på valberedningens förslag. Lärarrepresentanterna blev:
  • Jonas Bäckman, adjunkt, maskinteknik
  • Henrik Florén, docent, industriell organisation
  • Helen Fuchs, lektor, konstvetenskap
  • Anna Isaksson, lektor, sociologi
  • Jörgen Johansson, docent, statsvetenskap
  • Thomas Nordström, professor, datorteknik
  • Marie-Hélène Zimmerman Nilsson, lektor, utbildningsvetenskap

Valen av ledamöter hölls den 14–18 juni via elektronisk röstning. En nyhet var att även den tekniska/administrativa personalen var röstberättigad.

IDA LÖVSTÅL

Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) inrättas den 1 augusti och blir det högsta beslutande kollegiala organet på Högskolan, med ett helhetsansvar för forskning och utbildning. Den ersätter de tre nämnder som finns i dag: fakultetsnämnden, utbildningsnämnden och lärarutbildningsnämnden.

FUN får 13 ledamöter: nio lärarrepresentanter och fyra studenter, varav en ska vara doktorand. Forskarstuderande med doktorandanställning ingår i studentkategorin och därmed väljs de av studentkåren, eftersom de enligt högskoleförordningen är studenter som läser en utbildning på forskarnivå.

Sidan uppdaterad 2013-06-18