Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-05-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-05-28

Lärarutbildare från Burma besökte Högskolan

Nyligen fick Högskolan i Halmstad besök av två lärarutbildare från Burma (även kallat Myanmar). De leder ett EU-finansierat projekt som ska förbättra utbildningen i landet, och besökte Sverige för att hämta inspiration och knyta kontakter för framtida utbyten. 

Det var Sektionen för lärarutbildning och Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Högskolan som under tre dagar gästades av Aung Ko Oo och Daw Moe Myint Khaing från Phaaung Daw Monastic Education High School i Burma, samt Hans Ljungqvist från Den globala skolan. 

Aung Ko Oo och Daw Moe Myint Khaing är projektledare för ett utbildningsprogram i Burma, som delvis finansieras med EU-medel och som har som mål att bygga upp kapaciteten hos lärare och öka kunskaperna om lärmetoder som är fokuserade på barn. 

Sverigebesöket var ett sätt att få kunskap om de svenska skol- och högskolesystemen och gästerna träffade lärare och studenter från lärarutbildningen, samt gjorde studiebesök på skolor i kommunen. En förhoppning var att knyta kontakter för framtida utbyten och samarbeten. 

– Det var ett givande besök och vi ska nu ha en intern dialog kring det fortsatta samarbetet. Vi ser gärna ett framtida lärarutbyte och att våra studenter får möjlighet att göra delar av sin verksamhetsförlagda utbildning i Burma, eller delta i MFS-projekt (Minor Field Studies), säger Cecilia Kjellman, chef på Sektionen för lärarutbildning. 

Fotnot. Besöket var ett samarbete mellan Sektionen för lärarutbildning, Regionalt utvecklingscentrum (RUC) och Den globala skolan, som är ett Sida-finansierat program inom Universitets- och högskolerådet med syfte att bidra till skolans internationalisering. 


Besök i ett klassrum: kursen ”läraren som ledare” för ämneslärare åk 7-9. Lärare Eva Hansson leder övningen ”sittringen” som handlar om samarbete, tillit och kroppskontroll.

Daw Moe Myint Khaing berättade om undervisningen i Burma.

Aung Ko Oo och Daw Moe Myint Khaing arbetar med ett projekt som ska förbättra undervisningen i Burma, till exempel genom att öka kunskaperna om nya lärmetoder.

Sidan uppdaterad 2013-05-28