Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-10-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-10-02

Lärarutbildningen hade besök från Nya Zeeland

I förra veckan hade Sektionen för lärarutbildning besök av Terry Locke, professor i engelsk litteratur, och Linda Locke, doktorand i musikpedagogik vid Waikato University i Nya Zeeland. De mötte studenter, lärare och forskare, berättade om sin forskning och diskuterade den nyzeeländska skolan och framtida samarbetsformer. 

Vid ett möte med lärarutbildningens forskningsmiljö, FULL, presenterade Terry Locke delar av sin tidigare forskning under titeln: ”Some problematics of participatory action research”, med fokus på etiska aspekter. 

Terry och Linda Locke höll ett seminarium med lärarstudenter i kursen ”Svenska som estetiska uttrycksformer”. Under seminariet fick studenterna arbeta kreativt och konkret genom att skriva haikudikter. De använde sig även av kroppsrytmer i kombination med text och färg för att på olika sätt arbeta med språkutveckling. Lärarstudenterna var mycket entusiastiska över de arbetsmetoder de fick prova på.

Terry Locke höll även ett seminarium med reflektioner om skolan ur ett nyzeeländskt perspektiv, under titeln Reflecting on curriculum: What should be taught and how?. Nya Zeelands regering har sedan 1991 alltmer tagit över kontrollen för hur kunskap och lärande ska hanteras och bedömas i skolorna på Nya Zeeland. Terry Locke reflekterade kring vad detta får för följder för lärarnas arbete och vilken effekt det har på lärarnas syn på sig själva inom professionen. Hur lyckas lärare hantera det pedagogiska dilemmat som uppstår mellan politisk styrning och lärarnas egna idéer? 

Under dagarna diskuterades framtida samarbete mellan Högskolan i Halmstad och Waikato University. Det finns ett intresse från båda parter för forskningsutbyte och lärarutbyten. En viktig del i internationaliseringsarbetet vid Sektionen för lärarutbildning är att utveckla möjligheterna för studenter från Waikato att komma till Högskolan i Halmstad liksom för Högskolans studenter att kunna resa till Nya Zealand för att läsa kurser, göra delar av sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU), eller att arbeta med projekt eller examensarbeten.


Terry och Linda Locke besökte Högskolan i förra veckan. De är verksamma vid lärarutbildningen vid Waikato University i Nya Zeeland.

Professor Terry Locke är ordförande för institutionen “Arts and Language Education Department”. Han undervisar och forskar kring ämnet engelska, företrädesvis i förhållande till skola och läroplan. Lockes forskningsområde är engelsk språkutbildning, men han är också mycket intresserad av estetiska lärprocesser och användandet av konsten i undervisningen.

Sidan uppdaterad 2013-10-02