Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-09-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-09-18

Namnkunnigt branschråd knyts till Samhällsanalys och kommunikation 

Drygt 60 studenter har nu börjat det nystartade programmet Samhällsanalys och kommunikation vid Högskolan i Halmstad. Ett namnkunnigt branschråd med yrkesverksamma personer är knutna till utbildningen, och nyligen träffade de studenterna för första gången.

Ginna Lindberg, programchef på Sveriges Radios ekoredaktion och tidigare utrikeskorrespondent i Washington, passade på att gratulera studenterna till valet av utbildning.  

– Detta är en utbildning som jag själv hade velat gå när jag var 19–20 år. Jag tror på att kombinera olika kunskapsområden – det är något som jag gör hela tiden som journalist, säger hon. 

Ginna Lindberg ingår i programmets branschråd, som är ett viktigt inslag i utbildningen och fungerar som en länk till arbetslivet. I branschrådet ingår några av Sveriges mest namnkunniga inom sina fält, personer med erfarenhet av nyhetsjournalistik, offentlig förvaltning, film, strategisk kommunikation, regionalt utvecklingsarbete och reklam. Tanken är att de ska komma med inspel om viktiga framtidsfrågor och kompetensbehov. 

– Jag fick frågan om jag ville vara med och kände att det passade mig. Med min erfarenhet inom journalistik och internationella relationer känner jag att jag kan bidra. Jag tror på programmets idé att bredda sig och inte bara tänka i stuprör, säger Ginna Lindberg. 


”De stora utmaningar vi står inför i framtiden handlar om skapa förtroende, och här har kommunikation en viktig roll.” sa Jörgen Peters, beredskapsdirektör och chef för beredskapsfunktionen vid Länsstyrelsen i Hallands län, när han träffade studenterna på Samhällsanalys och kommunikation.

Statsvetenskap, kommunikation och internationella relationer

Utbildningen Samhällsanalys och kommunikation är helt ny i sitt slag i Sverige. Den kombinerar tre områden: statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap samt internationella relationer. Tidigare fanns ett program på Högskolan i Halmstad inom respektive område. 

– Själva idén har varit att utforma programmet i nära samarbete med arbetslivet. Vi ställde frågan till yrkesverksamma inom näringsliv och offentlig sektor: vilken kompetens behöver ni 2015 och framåt? Det vi fick fram har varit ett viktigt inspel när vi utvecklade programmet såsom vi har gjort, säger Frida Stranne, universitetslektor i statsvetenskap och tidigare utvecklingsansvarig för Samhällsanalys och kommunikation. 

Anders Bergenek, projektledare för kontaktcenter på Halmstads kommun, är en av de lokala aktörerna i branschrådet. Han har tidigare ingått i flera samarbeten med Högskolan genom sina uppdrag inom kommunen, och han har haft hand om flera praktikanter från Högskolan. 

– Programmet visar modernt tänkande. Kommuner exempelvis, jobbar allt mer utåtriktat mot invånarna. Då krävs inte bara förståelse för politik och kommunens verksamhet utan också kunskap om hur man kommunicerar detta, säger han. 

Branschrådet ska träffas en gång i halvåret. Förutom att vara ett bollplank till lärare och programansvariga i den fortsatta utvecklingen av programmet kommer deltagarna att hålla gästföreläsningar för studenterna. 

Många sökande

Intresset för programmet har varit stort, inte bara från branschen utan även från de sökandes sida. Trots att programmet är nytt och saknar tidigare motsvarighet har det haft många sökande. För studenten Linda Bjerman fanns ingen tvekan om vad hon skulle söka efter att hon fick höra talas om programmet i våras. 

– Det kändes skräddarsytt för mig – jag vill jobba med samhällsfrågor och alla tre inriktningarna intresserar mig mycket, säger hon. 

Efter att ha träffat branschrådets deltagare känner hon sig extra nöjd över sitt val av utbildning.  

– Det är personer som man inte kan annat än att bli inspirerad av. Branschrådet är en fantastisk idé, inte minst för att det är så viktigt med nätverk och kontakter. Jag har precis börjat utbildningen och har redan fått en ingång till arbetslivet, säger hon.

Text och bilder: IDA LÖVSTÅL

Samhällsanalys och kommunikation

Programmet, som startade hösten 2013, kombinerar områdena statsvetenskap, medie- och kommunikation samt internationella relationer. Totalt omfattar programmet 180 högskolepoäng och ger en kandidatexamen. Programmet har 60 platser, hälften med inriktning statsvetenskap och hälften medie- och kommunikationsvetenskap.

Branschrådet i sin helhet: Pernilla Gedda Hansen, Annika Lindhe, Beatrice Siöström, Hans Gennerud, Erika Mikaelsson, Anders Bergenek, Magnus Larsson, Jörgen Peters, Ginna Lindberg, Andreas Good, Stina Graad och Anders Urbas.

Ginna Lindberg, programchef på Sveriges Radios ekoredaktion, är en av de representanter från arbetslivet som samarbetar med utbildningen genom ett branschråd.

Linda Bjerman, student på porgrammet Samhällsanalys och kommunikation, vill i framtiden arbeta med samhällsfrågor.

Branschrådet består av:

Anders Bergenek, projektledare för kontaktcenter vid Halmstads kommun
Pernilla Gedda-Hansen, avdelningschef på HR-utvecklingsavdelningen vid Region Halland
Hans Gennerud, styrelseordförande Gullers grupp
Ginna Lindberg, programchef på Sveriges Radios ekoredaktion
Erika Mikaelsson, frilansjournalist och grundare av Great People Media,
Jörgen Peters, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Hallands län,
Beatrice Siöström, extern kommunikations- och reklamansvarig på Ikea.

I branschrådet ingår även tre studentrepresentanter, tre lärarrepresentanter och en representant för Högskolans karriärcentrum. Ordförande är studierektor Anders Urbas. 

”Det är kul att så kompetenta människor från arbetslivet tar sig tid att träffa oss studenter”, säger Alexander Engman.

Erika Mikaelsson är frilansjournalist och grundare av Great People Media.

Frida Stranne, universitetslektor i statsvetenskap, var utvecklingsansvarig för Samhällsanalys och kommunikation. Bild: ANDERS ANDERSSON

Sidan uppdaterad 2013-09-18