Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-03-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-03-08

Navid Ghannad först att disputera inom innovationsvetenskap


Högskolan i Halmstad är det enda lärosätet i Sverige som erbjuder innovationsvetenskap som forskningsområde. I dag, fredagen den 8 mars, disputerar Navid Ghannad som första doktorand inom området. Han är den tredje i ordningen som lägger fram sin avhandling vid Högskolan i Halmstad.

I dag disputerar Halmstads första doktorand inom innovationsvetenskap, Navid Ghannad, med avhandlingen ”The role of the entrepreneur in the international new venture – opening the black box”.

– Jag har följt tre norrländska entreprenörer i så kallade born global-företag. Det som gör min studie unik är att jag har följt dem under en lång tid och har gått tillbaka till deras barndom för att förstå vilka mekanismer och drivkrafter som har gjort dem framgångsrika, berättar han.

Har mycket gemensamt med entreprenörerna i studien

Navid Ghannad är själv en erfaren företagare och entreprenör med sju pågående företag i dagsläget.

– Jag känner igen mig själv ganska mycket i människorna jag har följt. Generellt kan man säga att det finns två bakomliggande krafter hos en entreprenör. Den ena är att man måste göra något, den andra att man verkligen vill någonting.

– Jag startade ett resebolag för att jag gillar att resa, ett assistansbolag för att jag var tvungen på grund av vår mellanson som är autistisk.

En av entreprenörerna i Navid Ghannads avhandling startade sin verksamhet hemma i garaget. Hans mamma var blind och arbetade som sekreterare för en lokal förening för blinda.

– Han ville underlätta hennes arbete och tog fram en liten skrivare som bara inom två år gick på export till många andra länder. Han gjorde det också för att han var tvungen.

– Gemensamt för entreprenörerna i min studie är att de inte har varit vare sig rika, välutbildade eller språkkunniga. De har gått från ingenting till allt. Min slutsats är att drivkraften som bildas i barndomen är viktig. För mina entreprenörer ledde den drivkraften till att de lyckades komma på idéer, utveckla produkter och få ut dem på marknaden där andra har misslyckats.

Tre olika slags entreprenörer

Totalt gjorde Navid Ghannad över hundra intervjuer med föräldrar, syskon, kollegor och barndomsvänner till entreprenörerna. Mönstret han såg var att deras barndom har färgat deras företagande på olika sätt.

Som en del av studien definierade han tre olika sorters entreprenörer – ”the sociable entrepreneur”, som gillar att vara ute och resa och träffa kunder men som ser själva produktutvecklingen som ett nödvändigt ont; ”R&D – forskar- och utvecklingsentreprenören” som är helt motsatt, det vill säga gillar att produktutveckla och ser delen med att vara ute och sälja som ett nödvändigt ont för att få resurser för fortsatt produktutveckling. Den tredje, ”the managerial entrepreneur”, är en företagsledare som både kan utveckla nya produkter, kommersialisera dem och dessutom arbeta målmedvetet för företagets fortsatta tillväxt genom att delegera arbetsuppgifter.

– I studien ser man också en u-modell som visar hur familjens betydelse går upp och ner under entreprenörens liv. I början är familjen (föräldrar/syskon) väldigt viktig, den kanske är med och finansierar delar av verksamheten. Sedan minskar den i betydelse, för att därefter öka igen när entreprenören blir äldre och börjar funderar på vem som ska ta över verksamheten.

En viktig hörnsten i born global-företagarens verksamhet är styrelsen, som inte sällan är en ren ”pappersstyrelse” med formell funktion men utan reellt inflytande i verksamheten.

– Genom min studie drar jag slutsatsen att många entreprenörer hade kunnat undvika vanliga misstag genom att satsa på en professionell styrelse. Det budskapet hoppas jag nu kunna gå ut med till andra entreprenörer, samtidigt som jag vill börja skriva vetenskapliga artiklar med utgångspunkt i avhandlingen, säger Navid Ghannad.

Började i Luleå

Navid Ghannad läste sin grundutbildning i internationell marknadsföring vid Luleå tekniska högskola.

– När vi fick vårt första barn 2001 kände vi att vi ville komma närmare våra familjer i Skåne och därför sökte jag en tjänst som lärare i strategi och marknadsföring vid Växjö universitet.

Sin första kontakt med Högskolan i Halmstad fick han 2006/2007 då han började arbeta extra som uppsatshandledare. Här kom han i kontakt med Svante Andersson, professor i marknadsföring och ansvarig för de internationella doktoranderna inom CIEL.

– Jag delade hans intresse för små företag som är internationella redan från starten, det vill säga born global-företag, i likhet med dem som jag har studerat i min avhandling. Sedan fick jag en tjänst här 2008. Halmstad har väldigt duktiga handledare och det inte så vattentäta skott mellan disciplinerna till skillnad från många andra lärosäten. Det stärker och gör Högskolan unik. 

Viktigt att Högskolan positionerar sig

I framtiden tror han att innovationsvetenskapen kommer att sätta Halmstad på den internationella kartan.

– I dag talas det en hel del om sammanslagning av högskolor. Då måste man positionera sig. Genom att göra innovationsvetenskapen till en grundpelare kommer Halmstad att lyckas väl. Vi har dessutom ytterligare 14 doktorander i ämnet – det kommer att bli fantastiskt när de börjar disputera!

För egen del har Navid Ghannad redan börjat snegla mot nästa mål – att bli docent och så småningom professor. Parallellt utvecklar han sitt företagande. Det senaste projektet är att starta en skola för grundskole- och grundsärskoleelever, Pusselbitens skola i skånska Dalby som ska dra igång i augusti.

– Som doktor kan man söka forskningsmedel och arbeta självständigt med olika forskningsprojekt. Därför ser jag min disputation som körkortet in i forskarvärlden. Samtidigt tror jag att det är en fördel att stå kvar med en fot även i företagsbranschen.

HANNA JOHANSSON

Navid Ghannad är först ut att disputera inom innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad.

Navid Ghannad
Ålder: 38 år.
Bor: Skånska Löddeköpinge.
Familj: Fru och tre söner.
Gör: Universitetsadjunkt, snart universitetslektor i företagsekonomi, inriktning innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Har dessutom startat sju olika företag, bland annat resebyrå, datorbutik, fastighetsbolag, konsultbolag och ett assistansbolag för autistiska barn.
Dessutom: Navid Ghannad är Högskolans tredje egna doktorand att disputera sedan man fick rättigheter att bedriva forskarutbildning (i informationsteknologi och innovationsvetenskap) 2010. Tidigare har Högskolan tagit hjälp av andra lärosäten för att utbilda forskare och examinera doktorer. Bara ett annat europeiskt lärosäte, i Nederländerna, har för övrigt forskningsrättigheter inom innovationsvetenskap. 

Sidan uppdaterad 2013-03-08