Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-04-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-04-24

No worries ... en devis att ta med sig hem?

Ett halvår går fort! Det konstaterar Magnus Tideman, till vardags professor i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad, som nu avslutar sin vistelse som gästprofessor i Melbourne i Australien. I sin fjärde krönika summerar han intryck och samlar ihop goda exempel att ta med sig hem.

Ett halvt år som gästprofessor på andra sidan klotet går mot sitt slut. Vad är det då som jag kommer att ta med mig hem? Vilka nya kunskaper och upplevelser är möjliga att föra med sig till Halmstad och Sverige? Samarbetskulturen och generositet mellan forskare från olika discipliner, den seriösa men samtidigt uppsluppna stämningen vid forskningsseminarierna och den överallt rådande vänligheten och nyfikenheten som innebär att möten med nya människor får ta tid, är några erfarenheter som jag gärna försöker ta med mig.  

No worries ... The Malbourne style?

Engagemanget i funktionshinderfrågor är för tillfället relativt stort i Australien. Det beror huvudsakligen på att parlamentet nyligen har antagit en reform som heter NDIS (National Disability Insurance Scheme) och som har till syfte att utjämna de skillnader som i dag finns mellan Australiens delstater och territorier. Det spelar stor roll för kvalitet och kvantitet på stöd och service var man råkar bo om man lever med en funktionsnedsättning. Ambitionen med den nya reformen är att göra stödsystemet bättre och mer rättvist. Den sittande regeringen har lagt fram förslag till finansiering av reformen. Oppositionen motsätter sig dock alla skattehöjningar eller utgiftsökningar (det må vara handikappreformer eller forslaget om en kolskatt) vilket gör att funktionshinderfrågor syns och hörs i den politiska debatten inför det kommande valet i september.

Många ser Sverige och de nordiska länderna som föredömen på handikappområdet och välfärd mer generellt. Vid flera tillfällen har jag föreläst för studenter om den svenska välfärden. Nar jag pratar om föräldraledighet (med särskilda pappamånader) och avgiftsfria universitetsstudier går det ett sus genom föreläsningssalen. Studenterna konstaterar, med viss förvåning, att man som vanlig skattebetalare kan få något tillbaka av det man betalar i skatt (här betalar man ca 10 procentenheter lägre skatt än i Sverige).  Å andra sidan går det också ett förvånat sus genom lokalen när det står klart att man i Sverige får göra vinst på skola, vård och omsorg.

"Bbreathtaking” och “stunning” natur har Magnus Tideman fått uppleva många gånger om på andra sidan jorden.

Jag kan konstatera att det individuella stödet till personer med funktionsnedsättning på flera områden är något mer välutvecklat i Sverige än i Australien. Men Sverige lever i stor utsträckning på gamla meriter på handikappområdet och vi har en del att lära av “Down under”. Inte minst forskningsmässigt. I Sverige är fortfarande den överväldigande majoriteten av forskningen inom funktionshinderområdet baserat på ett individuellt synsätt, det är individen det ”är fel på” och frågan är hur hon eller han kan tränas, behandlas eller förändras för att passa in i det så kallade normala. Här finns mer av tvärvetenskaplig forskning som belyser omgivningens betydelse för hur funktionshinder uppkommer och hur vi kan förändra miljöer, metoder, bemötande etc. i stället för att försöka ändra människor.

Det har varit oerhört lärorikt att vara ”Down under” en längre tid och jag hoppas få komma tillbaka till alla kunniga forskarkollegor och nya ”Aussie-vänner” någon gång. Men nu ska det bli väldigt roligt att komma hem till Sverige snart och snart få träffa alla trevliga och kompetenta kollegor och studenter i Halmstad igen.

Det jag utan tvekan kommer att sakna, och som är svårt att ta med sig hem, när jag åker härifrån är sommarvädret på vintern, de oändligt många stränder, det kristallklara vattnet och vågorna att försöka surfa på, den långa raden av “breathtaking” och “stunning” naturupplevelser som längs Great Ocean Road och vid Stora Barriärrevet, kängururna och koalorna, de fartfyllda Footy-matcherna, det pulserande stadslivet i Melbourne med ett oöverskådligt kulturutbud och tusentals restauranger. Och alla människor som säger “No worries” och faktiskt menar det ...

MAGNUS TIDEMAN

Fotnot. På fredag styr Magnus Tideman åter kosan mot Sverige, och Högskolan i Halmstad.

Efter sex månader som gästprofessor i Australien återvänder Magnus Tideman hem till Sverige och Högskolan i Halmstad.

Har man blivit surf-biten, lär förhållanden för surfare vara bra i Halmstad också ...

Sidan uppdaterad 2013-04-24