Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-11-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-11-12

Servicecenters besökare möts av Vivian Violin, Maria Ottosson-Najdanovic, Helen Andersson och Eva Berg. Bild: Anders Andersson

Nu är Servicecenter invigt

Med körsång, bandklippning och många lyckönskningar invigdes Servicecenter på tisdagen. Det innebär att Högskolan i Halmstad nu har en samlad plats för service och information till studenter, anställda och besökare.  

– Vi smygöppnade i torsdags och har redan haft besök av ungefär 600 studenter. Vi har fått mycket positiv respons och vet att detta är något som studenterna har efterfrågat länge, säger Brita Lundh, chef för studerandeavdelningen. 

Servicecenters öppnande innebär förändringar som alla Högskolans studenter kommer att märka. Tidigare fanns fem expeditioner (en för varje sektion), studentcentrum och receptionen – nu är allt samlat under en funktion. På Servicecenter kan studenter bland annat hämta ut tentor, boka studie- och karriärvägledning eller ställa studierelaterade frågor.


Många jubileumsaktiviteter under dagen

Invigningen av Servicecenter var en del av Högskolans 30-årsjubileum, som pågår den 11–15 november. Under tisdagen höll Högskolan ett flertal andra arrangemang med anledning av firandet, de flesta öppna för allmänheten. Bland annat hölls konstvandring, premiärvisning av den nya filmen ”En högskola blir till”, öppet hus på lärarutbildningen samt visning av högskolebibliotekets Hallandssamling.  

Hedersdoktorer föreläste i Bærtlingsalen

Under eftermiddagen höll även Högskolans hedersdoktorer öppna föreläsningar. Nicolas Hassbjer, Maj-Britt Sandlund och Jan Einar Blomqvist är alla utnämnda till hedersdoktorer och under föreläsningarna gav de bland annat sin syn på Högskolans framväxt och framtidsroll, med fokus på innovation.

Jubileumsfirandet pågår fram till och med fredag, se veckans program.

IDA LÖVSTÅL

Under eftermiddagen visades filmen ”En högskola blir till”. Björn Sterner och Lennart Andreasson, tidigare anställda på Högskolan i Halmstad, har tillsammans samlat ihop material och skapat filmen. Med intressanta filmklipp och stillbilder fick vi se hur Högskolan har vuxit och utvecklats från starten år 1983 fram till i år. Missade du filmen? Då har du möjlighet att se den på fredag kl. 11.00 i Wigforssalen. Bild: Joachim Brink

Nicolas Hassbjer, Maj-Britt Sandlund och Jan Einar Blomqvist är utnämnda till hedersdoktorer vid Högskolan i Halmstad. På tisdagen höll de öppna föreläsningar på Högskolan. Bild: Anders Andersson

Under en visning av högskolebibliotekets Hallandssamling kunde besökare få se på en del av de cirka 6 000 volymer som ingår i samlingen. Här visar bibliotekarie Marie Rössborn en kopia av det tryckta exemplaret av fredsfördraget från Brömsebro från 1645, som finns förvarat i högskolebibliotekets kassaskåp. Bild: Ida Lövstål

Brita Lundh, chef för studerandeavdelningen, höll i saxen när Servicecenter invigdes. Bild: Anders Andersson

Nicolas Hassbjer var en av tre som höll sin hedersdoktorsföreläsning i Bærtlingssalen under tisdagen. Under rubriken ”Om IT och entreprenörsskap. Hur ser framtiden ut? Vilken roll kan Högskolan spela?”, pratade han om framtidens utmaningar. Övriga hedersdoktorer var Maj-Britt Sandlund och Jan Einar Blomqvist. Bild: Joachim Brink

Högskolan i Halmstads logotyp – en dag gammal. Bild: Ida Lövstål

Under jubileumsveckan har högskolebiblioteket en utställning om hur biblioteket har utvecklats genom åren. Man kan bland annat ta del av den tekniska utvecklingen – från bibliotekets första dator fram till dagens. Bild: Ida Lövstål

Sidan uppdaterad 2013-11-24