Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-11-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-11-07

Nu utses de första pedagogiskt meriterade

Nu har forsknings- och utbildningsnämnden beslutat att föreslå Högskolans första pedagogiskt meriterade lärare till antagning. Först ut är sex lärare, två excellenta och fyra meriterade, som blir pionjärer i det nya system som hittills bara finns hos ett fåtal lärosäten i Sverige.

– Detta leder i förlängningen till en mer professionell personalkår på Högskolan. Det ger lärarna en möjlighet till utveckling och karriär genom utmärkt pedagogisk skicklighet. Att ambitiösa lärare belönas är en viktig signal. Det spelar även roll när vi rekryterar ny personal, säger Veronica Gaspes som är ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden.

Pedagogisk meritering har införts för att stödja kvalitetsutveckling inom undervisningen och för att erbjuda en karriärmöjlighet för dem som har ambition och förmåga att utveckla sin undervisning på ett akademiskt sätt. Med detta menas förmåga att ta till sig andras metoder, utveckla egna metoder, utvärdera resultaten och göra dessa tillgängliga för andra.

Två titlar

Denna karriärväg har behövts länge, menar Bertil Gustafsson, projektledare och föreståndare för centrum för lärande och utbildning.

– Som lärare har du tidigare kunnat göra karriär baserat på din vetenskapliga skicklighet, men inte utifrån din pedagogiska skicklighet. Pedagogisk meritering ändrar detta och ger lärare fler valmöjligheter, säger han.

Systemet innebär att man som behörig lärare kan erhålla två titlar: meriterad och excellent. Den lärare som ansöker lämnar in ett omfattande underlag som bland annat innehåller en pedagogisk portfölj. Detta bedöms sedan av två externa sakkunniga som förhåller sig till de kriterier som finns angivna i Högskolans riktlinjer.

Mervärde

De senaste veckorna har de sex aktuella lärarna hållit sina föreläsningar och nu har nämnden alltså beslutat att föreslå samtliga till antagning, ett beslut som fattas av rektor inom kort. Snart kommer dessutom ytterligare tre lärare att gå igenom den avslutande processen. Förutom att han varit en av flera som drivit på införandet av pedagogisk meritering på Högskolan är Bertil Gustafsson även en av de två lärare som nu erhåller titeln excellent.

– För min del ger det ett tydligt mervärde till min yrkesroll, och det är också viktigt för Högskolans fortsatta utveckling. God pedagogik är en självklarhet från förskola till gymnasium, men hamnar lätt i skymundan i de högre utbildningssfärerna, säger han.

Nu följer en utvärderingsfas och under våren 2014 kommer möjligheten att ansöka om meritering att öppna på nytt.

– Målet är att så många som möjligt skall ansöka. Vi ser förstås gärna att man gör karriär inom både undervisning och forskning, säger Veronica Gaspes.

JOACHIM BRINK

De sex första meriterade och excellenta lärarna:

Cecilia Björkén-Nyberg, lektor i engelska (HUM), får titeln excellent lärare

Bertil Gustafsson, adjunkt i pedagogik (HOS), får titeln excellent lärare

Anna Fåhraeus, lektor i engelska (HUM), får titeln meriterad lärare

Jeanette Sjöberg, lektor i pedagogik (HOS), får titeln meriterad lärare

Jenny Ståhl, adjunkt i organisation (SET), får titeln meriterad lärare

Ingrid Svetoft, lektor i byggteknik (SET), får titeln meriterad lärare

Sidan uppdaterad 2013-11-07