Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-04-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-04-30

Ny blogg skildrar meriteringsprogrammet för kvinnor

Sedan hösten 2012 deltar tio forskare vid Högskolan i Halmstad i ett meriteringsprogram som syftar till att få fler kvinnliga docenter och professorer. I en ny blogg delar deltagarna med sig av sina tankar och erfarenheter. 

– Genom bloggen vill vi visa vad programmet handlar om och dela med oss av de reflektioner som vi gör. Här ska utomstående, inte minst andra inom akademin, få en inblick i hur det kan vara att genomgå en meriteringsprocess, säger Vaike Fors, universitetslektor i pedagogik.

Deltagarna ska skriva inlägg växelvis, alla utifrån sina egna tankar och erfarenheter. Vaike Fors, som är först ut, ser bloggandet som ett sätt att utmana sig själv och att pröva nya vägar. 

– För mig blir det en träning i att skriva på ett annat sätt och för en annan publik än vad jag är van vid, säger hon. 

Hon hoppas att bloggen ska intressera forskarkollegor både inom och utom lärosätet. 

– Jag tror på öppenhet mellan verksamheter, att visa varandra vad vi gör. Detta blir en annan yta att mötas på, säger hon.

Text: IDA LÖVSTÅL
Bilder: CHRISTEL LIND

Läs Vaike Fors första blogginlägg: ”Meriteringsprogram för kvinnor – stigmatiserande åtgärdsprogram?”länk till annan webbplats Meriteringsprogram för kvinnor

Meriteringsprogrammet startade i höstas och pågår fram till sommaren 2014. Projektet ska långsiktigt bidra till att utveckla och behålla forskningsbegåvningar på Högskolan samt verka för en jämnare könsfördelning. 

De tio utvalda kvinnliga forskarna får motsvarande 40 procent tid i sin anställning för att meritera sig och delta i så kallade utvecklingsinternat. Hittills har internaten bland annat behandlat presentationsteknik och forskningsfinansiering, med inbjudna forskningsfinansiärer.

Deltagare i meriteringsprogrammet. Bakre raden: Carina Ihlström Eriksson, Ann-Christine Wennergren, Catrine Brödje, Maria Åkesson, Cecilia Björkén Nyberg, Pia Ulvenblad, Kristina Örjes. Främre raden: Vaike Fors, Linnea Gustafsson, Lena Ewertsson, Henrika Jormfeldt, Marie Mattsson.

Vaike Fors, universitetslektor i pedagogik, är först ut att skriva inlägg på den nya bloggen.

Sidan uppdaterad 2013-04-30