Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-04-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-04-11

Ny styrelse för Högskolan i Halmstad

Regeringen har i dag förordnat ordförande och övriga externa ledamöter till styrelsen för Högskolan i Halmstad för perioden den 1 maj 2013 till den 30 april 2016.

Nya ledamöter i styrelsen är Nicolas Hassbjer och Lena Eriksson.  

Karin Starrin kvarstår som ordförande i styrelsen. Övriga som kvarstår i styrelsen är ledamöterna Göran Bexell, Bill Brox, Catarina Dahlöf, Fredrik Geijer och Eva Svensson.

Nyligen utsåg lärarkollegiet vid Högskolan i Halmstad tre lärarrepresentanter till styrelsen: Mikael Hindgren, Margaretha Norell Pejner och Ralf Rönnquist.

Högskolestyrelsen är Högskolan i Halmstads högsta beslutande organ. Ordförande och sju ordinarie ledamöter utses av regeringen. Lärarkollegiet utser tre representanter och studentkåren utser tre representanter. Även rektor ingår i styrelsen. De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt.


Sidan uppdaterad 2013-04-11