Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-08-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2013-08-05

Översyn av fastigheter och ombyggnad

Just nu pågår en del lokalförändringar runt om på campus. Detta främst för att Högskolan i Halmstad lämnar lokaler i byggnaderna P och X och för att lokaler och byggnader är i behov av renovering.

– Campus är i generellt behov av en översyn och ombyggnad för att fastigheter och lokalytor ska kunna anpassas till verksamheten, samtidigt som ambitionen är att ”samla ihop Högskolan” så att den inte blir så utspridd lokalmässigt, säger Mats Lyberg, chef på tekniska avdelningen.

Malcussalen och entrén i Visionen totalrenoveras, vilket det finns stort behov av. Planen är att detta ska vara klart i början av september. På högskolebiblioteket byts golvet ut på plan 1, samtidigt som en förbättring av akustiken genomförs. Biblioteket kommer hålls därför stängt fram till 27 augusti. 

Nya studentexpeditionen

Under vecka 30 påbörjades arbetet med att bygga Högskolans nya studentexpedition i glasgången. När detta är klart i november, kommer Högskolans fem sektionsexpeditioner, internationella avdelningens så kallade front desk, studerandeavdelningens expedition samt Högskolans reception att finnas här. Under tiden finns Högskolans reception i Hälsoteknikcentrums tidigare ”show room” (mitt emot tidigare receptionens lokaler).

I glasgången hittar vi nu även Centrum för lärande och utbildning, CLU, som har flyttat från X4 till A2 (”hyllan” utanför Sektionen för humanioras expedition).

Förbättra arbetsmiljön

I hus R genomförs en ytskiktsrenovering där bland annat färgsättningen ändras. Byggnaden hålls stängd fram till terminsstart och all personal har tills vidare flyttat till delar av S4 samt den svarta glasbyggnaden utanför hus R (Dormer Tools tidigare kontorsbyggnad). Undervisningssalarna kommer att fungera som vanligt vid terminsstart och personalen kommer flytta tillbaka successivt under hösten. I hus T kommer liknande renovering att göras på hela plan 2 samt delar av plan 1 i höst. 

– Alla förändringar görs för att förbättra arbetsmiljön både för personal och studenter på Högskolan, säger Mats Lyberg.

Efter hand kommer hus N, O och P att anpassas efter Sektionen för ekonomi och tekniks verksamhet. Även hus S ska ses över så småningom. 

Text och bild: EMELIE ANDERSSON

Den gamla receptionen kommer öppnas upp för att ge plats åt studentexpeditionen. Alla sektioner kommer finnas här, vilket innebär en ingång till alla frågor och underlättar därför för både studenter och besökare.

Sidan uppdaterad 2013-08-05